ctDNA_åbning.png

11-05-2020

Nationalt forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guidet kræftbehandling skal de kommende fem år bane vejen for nye banebrydende metoder til at stille diagnoser og afgøre den rette behandling og opfølgning for kræftpatienter ved hjælp af ctDNA-analyse. Forskningen skal afdække og dokumentere det kliniske potentiale ved de lovende metoder, som kan sætte nye standarder for kræftbehandling.

Målet er at skabe en effektiv ramme til at indføre evidensbaseret brug af cirkulerende kræftDNA-analyser (ctDNA) i dansk kræftbehandling. Via det nye nationale center koordineres forskningsaktiviteterne i Danmark, og det tilstræbes at tilbyde patienter i hele landet deltagelse i relevante kliniske forsøg.

"Med ctDNA-forskningscenteret har Danmark fået en stærk national ramme for cirkulerende kræft-DNA forskning. Det øgede samarbejde og den øgede vidensdeling og koordinering gør, at vi nu har lettere ved at udstrække vores studier til at dække hele landet til gavn for patienterne. Samtidig kan vi dække mange flere kræftformer end ellers muligt", fortæller centerleder og professor Claus Lindbjerg Andersen.

Forskningsaktiviteterne i centret skal undersøge brugen af ctDNA-analyse til tidlig opsporing af kræft hos personer uden symptomer, identifikation af patienter med restsygdom med henblik på at guide beslutningen om adjuverende kemoterapi og/eller frekvensen af eventuel billeddiagnostisk opfølgning samt monitorering af behandlingseffekt.

Samlingspunkt for cirkulerende tumor DNA-analyse i Danmark
Flere end 60 læger og forskere fra fire universiteter og 17 hospitaler, dækkende landets fem regioner, er involveret i centrets forskningsaktiviteter. Som nogen af de første i verden har forskningsgrupper tilknyttet centret allerede igangsat ctDNA-guidede kliniske interventionsstudier. Centret skal være platform for at igangsætte flere nationale kliniske studier, som ved at følge patienterne tæt, skal dokumentere fordele ved metoderne i form af bedre overlevelse og livskvalitet.

Centrets Styregruppe har derfor afsat en pulje på 8 mio. kr. i 2020, hvor tilknyttede forskere kan søge om støtte til gennemførsel af nationale kliniske studier, der har til formål at afdække det kliniske potentiale ved ctDNA vejledt patienthåndtering og/eller behandling. Der kan søges om op til 500.000 kr. til at igangsætte kliniske studier inden for centrets forskningsområde.

"Vores center løber over en femårig periode, og vi har en ambition om at få dokumenteret klinisk fordel ved ctDNA-vejledt behandling. Nationale kliniske studier løber typisk over flere år, og derfor vil det være en succes, hvis vi kan få mange af centrets forskningsmidler ud at arbejde allerede her i år et. Vi er glade og stolte over, at vi på trods af Corona-krisen allerede har bevilget støtte til tre stærke kliniske studier. Nu ser vi frem til efterårets uddelingsrunde, hvor vi ved, at der vil komme mange gode ansøgninger", fortæller vicecenterleder og formand for styregruppen, professor Lars Dyrskjøt Andersen.

Det er således også et mål at bringe klinikere, forskere, patienter, DMCG'er og andre relevante aktører sammen i regi af centret med henblik på at fremme forskning på højeste internationale niveau.

"Centrets forskning i ctDNA vejledt patienthåndtering er internationalt førende og har fokus på at sikre tidligere diagnoser, mere effektiv behandling tilpasset den enkelte patient, at reducere bivirkninger og senfølger, og at fremme patienternes livskvalitet", siger Claus Lindbjerg Andersen.

Fakta

  • Centret er støttet af Kræftens Bekæmpelse med Knæk Cancer midler, og etableres i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de enkelte regioner og DCCC. 
  • Åbningen af centret foregår den 23. september på Aarhus Universitetshospital. Arrangementet er åbent for alle interesserede, men kræver tilmelding. Læs mere her
  • Læs mere om centret her. Du kan også følge centrets aktiviteter på Twitter.