Nylige teknologiske fremskridt har gjort det muligt at udvikle metoder, der kan identificere kræft-DNA i blodprøver. Påvisning af kræft-DNA i blodet er en tydelig markør for, at der er kræftceller et sted i kroppen. Tests for cirkulerende kræft-DNA (ctDNA) er derfor en lovende strategi til at identificere og opspore kræft samt monitorere behandlingseffekt. Flere studier tyder på, at målinger af cirkulerende kræft-DNA kan opspore tilbagefald af kræft helt op til 16 måneder tidligere, end det er muligt i dag. Som nogen af de første i verden har danske forskningsgrupper tilknyttet centret allerede iværksat cirkulerende kræft-DNA guidede kliniske interventionsstudier.

Målene med det nye nationale forskningscenter er at:

  • Skabe en optimal platform for samarbejde, hvor alle relevante aktører bringes sammen med henblik på at fremme forskning i cirkulerende kræft-DNA på højeste internationale niveau
  • Danne en effektiv ramme til optimal indførelse af evidensbaseret anvendelse af cirkulerende kræft-DNA guidet behandling og opfølgning i Danmark
  • Forbedre udredning, behandling og opfølgning og dermed overlevelse og livskvalitet for danske kræftpatienter

Før de lovende forskningsresultater kan implementeres i klinisk praksis, er der behov for robuste, tværfaglige og nationalt organiserede kliniske studier, der dokumenterer fordelene ved metoderne i form af bedre overlevelse og livskvalitet for patienterne. De kliniske forsøg skal undersøge anvendelsen af kræft-DNA analyse til:

  • Tidlig opsporing af cancer hos personer uden symptomer
  • Identifikation af patienter med restsygdom med henblik på at guide beslutningen om adjuverende kemoterapi og/eller frekvensen af eventuel billeddiagnostisk opfølgning
  • Monitorering af behandlingseffekt

Det tilstræbes at tilbyde deltagelse i relevante kliniske forsøg til patienter i hele landet.

Centret ledes af professor Claus Lindbjerg Andersen og professor Lars Dyrskjøt Andersen fra Aarhus Universitet samt Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) på Aarhus Universitetshospital.

Organisering

Kontakt

Arrangementer