Ansøgningsfrist: 26. september 2022, kl. 23:59
Arrangør: DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling
Kontakt: Anne Lærke Lorentzen, e-mail: anne.lorentzen@clin.au.dk


DCCC ctDNA forskningscenter indkalder hermed ansøgninger om støtte til gennemførsel af nationale kliniske studier, samt til studier af præanalytiske og metodemæssige problemstillinger. Studierne skal være inden for DCCC ctDNA centerets 5 kliniske fokusområder, og det er muligt at søge op til 500.000 kr.


Ansøgningen skal beskrive et konkret studie. For at komme i betragtning skal ansøgningen aktivt involvere afdelinger og personer, der var medansøgere på kræftforskningscenteransøgningen. 


De støttede projekter vil blive offentliggjort på centeret hjemmeside, og bevillingsmodtagere vil modtage et bevillingsbrev med yderligere informationer. Find mere detaljeret information om ansøgningskriterier og -processen her.


Deadline for ansøgning er d. 26. september 2022 kl. 23:59 og indsendes via hjemmesiden: Ansøg her


Find mere detaljeret information om ansøgningskriterier og-processen her: Læs mere her


Læs mere om centret på ctDNA.dk