Nyhed 13-06_ DSGO (3).png

DCCC Age er blevet til Dansk Selskab for Geriatrisk Onkologi. Foto: Canva/DCCC

13-06-2024

Netværket DCCC Age er fortid. I stedet findes nu Dansk Selskab for Geriatrisk Onkologi. Historien er et glimrende eksempel på, hvordan DCCC’s pulje kan hjælpe med virkeliggørelsen af netværk og aktiviteter inden for kræftområdet.


Hvert år støtter DCCC initiativer og aktiviteter på kræftområdet med såkaldte seed money; altså mindre bevillinger, der kan sætte frø og forhåbentlig spire.

Og som bekendt bliver nogle frø til træer, og træer sågar til skove. Et eksempel på et frø, der nu for alvor har slået rødder, er DCCC Age. Tilbage i 2018 fik en gruppe læger en bevilling på 200.000 til dannelse af et nationalt netværk inden for det geriatriske område.

- Vi var en gruppe læger, der mødtes til kaffemøder, fordi vi havde en fælles faglig interesse for det her område, der i vores optik var og er underprioriteret. Men vores møder voksede, så for at få lidt mere form på samarbejdet, og sikre at det blev tværfagligt og med deltagere på tværs at landet, søgte vi DCCC’s pulje, fortæller Trine Lembrecht Jørgensen, der er klinisk lektor og overlæge på Onkologisk Afdeling R på Odense Universitetshospital og i sin tid var med til at starte netværket DCCC Age.

Ansøgerne fik en bevilling på 200.000, det maksimale beløb, der kan søges fra DCCC’s pulje, og DCCC Age blev derved født. Gennem årene afholdt netværket en række internater og dagsmøder.

- Det har været givtigt for vores samarbejde. Vi har kunne hjælpe og sparre med hinanden. Til start var vi kun læger, men med tiden kom der også mange andre faggrupper med – diætister, sygeplejersker, fysioterapeuter, med flere, og på den måde blev det virkelig et stærkt netværk, fortæller Trine Lembrecht Jørgensen.

Dette forår kulminerede aktiviteterne i netværket med et symposium. Og inden de cirka 80 deltagere tog hjem fra dette højdepunkt i netværkets historie, var DCCC Age ironisk nok fortid – i stedet var der dannet et nyt fagligt selskab: Dansk Selskab for Geriatrisk Onkologi (DSGO).

Vil bruge sin stemme
Hovedformålet med selskabet er at fremme udviklingen af udredning og behandling af ældre kræftpatienter samt at fremme vilkår for forskning inden for Geriatrisk Onkologi. Selskabet er tværfagligt, og henvender sig til personer som i sit kliniske eller forskningsmæssige arbejde interesserer sig for udredning, behandling eller rehabilitering til ældre med kræft.

- At vi går fra at være et netværk til at være et selskab har i vores optik flere fordele: Det giver på sigt nye støttemuligheder, så vi fortsat kan afholde årlige møder med et spændende fagligt program, samt fortsat at agere sparringscentral på området. Men vi får vi også en stærkere stemme, så vi gennem DMCG’erne for eksempel kan bruge vores stemme til at arbejde for nationale kliniske retningslinjer inden for vores område. Det er et ønske, vi har haft i netværket siden starten, siger Trine Lembrecht Jørgensen.

Den nye bestyrelse i Dansk Selskab for Geriatrisk Onkologi (DSGO). Foto: privat.

Vil du følge med i DSGO’s aktiviteter, er medlemskab det første år gratis – hør mere ved at sende en mail til dsgobestyrelse@gmail.com.

Har artiklen givet dig blod på tanden til også at søge DCCC’s pulje til et netværk eller en anden relevant aktivitet indenfor kræftområdet? Så læs mere om puljen her, næste frist er 12. august 2024.

Læs mere om DCCC Age her, klik her.

Læs mere om det nye selskab i Onkologisk Tidsskrift, klik her.