Det nye forskningscenter for Stråleterapi samler fagfolk og klinikere fra stråleafdelinger på tværs af landet

I DCCC's tredje ansøgnigsrunde har to nye initiativer modtaget støtte  Foto: DCCC/Canva

10-10-2023

Et nyt, nationalt initiativ vil udvikle en guideline til forskning i social ulighed, mens et nyt nationalt hæmatologisk forskningsnetværk skal øge samarbejdet på tværs inden for det unikke speciale.

To nye initiativer har modtaget støtte fra DCCC i tredje ansøgningsrunde 2023. Begge initiativer kan være med til at sikre en høj og ensartet kvalitet i dansk kræftforskning og behandling, i tråd med DCCC's vision.

Læs mere om de støttede initiativer herunder. Næste ansøgningsrunde er åben og løber ind til d. 14. november 2023 kl. 15:00. Læs mere om ansøgning til DCCC's pulje her


SEPLINE: Et nationalt initiativ til vidensdeling og udvikling af guideline målrettet forskning i social ulighed i kræftforløbet
Social ulighed er en udfordring, der findes i det danske sundhedsvæsen – også inden for kræftområdet. Politisk såvel som klinisk er der dog et stort ønske om at mindske denne ulighed, men der mangler viden. Vores forståelse for ulighed på tværs ad kræftformer og over tid er begrænset, og der er desuden stor forskel på hvorledes denne ulighed måles og analyseres.

Derfor ønsker ansøgerne at lave et nationalt tværfagligt initiativ, der kan skabe større sammenlignelighed og brugbarhed af forskningsresultater fra forskellige institutioner, mindske risikoen for fejltolkninger og facilitere opgørelser af ulighed i kræftforløbet.

Konkret skal der afholdes to workshops, hvor deltagerne, ud fra delt viden og erfaringer, vil udarbejde konkrete anbefalinger. Disse skal efterfølgende pilottestes i data fra forskellige patientgrupper. Til sidst skal erfaringerne sammenfattes i en letforståelig fælles national guideline for, hvordan ulighed i kræftforløbet kan opgøres.

Målgruppen for disse workshops er sundhedsfaglige forskere og sundhedsøkonomer fra landets universiteter, hospitaler, DMCG'er og interesseorganisationer, samt eksperter fra relevante institutioner, som Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Danmarks Statistik og RKKP.

Læs mere ved at klikke her.

Nyt nationalt tværfagligt hæmatologisk forskningsnetværk skal øge samarbejde på tværs
Hæmatologi er et speciale med unikke udfordringer for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. De langvarige komplekse pleje- og behandlingsforløb med både akutte og vedvarende belastende symptomer og senfølger kræver en fælles indsats.

Tværfaglig sundhedsforskning er i stærk vækst, men er primært gennemført på de enkelte sygehuse. Et nationalt tværfagligt forskningsnetværk er et initiativ, hvor der blandt andet vil kunne blive koordineret strategiske indsatser og sikret forankring af forskningsaktiviteter nationalt såvel som internationalt.

Konkret planlægger netværket at afholde fire møder årligt, hvoraf to foregår virtuelt. Formålet med disse er at adressere centrale kliniske- og forskningsmæssige problemstillinger på tværs af landets sygehuse. Netværket sigter således mod at styrke hæmatologisk forskning ved at fremme samarbejdet mellem forskere med forskellige sundhedsfaglige baggrunde. Netværket vil fungere som en platform for ideudvikling, vidensdeling, støtte til fondsansøgninger, etablering af nationale projekter og database samt fælles implementering af forskningsresultater i praksis.

Læs mere ved at klikke her.

DCCC - søg støtte

Har du en aktivitet eller et netværk, der er aktuelt inden for DCCC's virke, så send din ansøgning inden næste ansøgningsrundes deadline d. 14 november 2023. Læs mere om krav, kategorier m.v. ved at klikke her.