Bevillingsår: 2023

DCCC støtter dette projekt med 196.250 kr. til udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer, herunder e-læring.

Både klinisk og politisk er der et stort ønske om at reducere social ulighed i kræftforløb. Dog er viden om ulighed, på tværs af kræftformer og over tid, begrænset af store forskellige i, hvordan ulighed måles og analyseres af forskellige institutioner. Disse divergerende tilgange på tværs af kræfttyper og institutioner øger risikoen for fejltolkninger med potentielt alvorlige konsekvenser for behandlingen af kræftpatienter.

Der er behov for større samhørighed omkring anvendelsen af indikatorer for ulighed og hvordan disse analytisk behandles, således at der i sidste ende kommer valid forskning ud, til gavn for den enkelte kræftpatient.

Formålet med etablering af dette nationale, tværsaglige initiativ er at facilitere en fælles, national forskningspraksis for ulighed i et kræftforløb.

Netværket planlægger at afholde to workshops, hvor deltagerne vil udarbejde letforståelige, fælles nationale guidelines for, hvordan ulighed i kræftforløb kan opgøres.

De deltagende parter forventer, at initiativet og udarbejdelse af nationale guidelines, vil styrke den forskning, der forbedrer mulighederne for at arbejde målrettet mod ulighed i kræft inden for både forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Tværfaglig organisation

Dette initiativ er forankret i det DCCC-støttede nationale forskningscenter Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), som arbejder med at mindske social ulighed i kræftforløbet i Danmark, samt National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe)

Arrangementer

SEPLINE workshop 1: Hvordan bør socioøkonomisk position måles? Marts 2024

SEPLINE workshop 2: Hvordan bør social ulighed i kræftforløbet analyseres? September 2024

Deltagende parter

Region Hovedstaden

  • Maja Halgren Olsen, postdoc, MSc, ph.d., Survivorship and Inequality in Cancer, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Primær kontaktperson, e-mail: majols@cancer.dk

Region Midtjylland

  • Cathrine Fonnesbech Hjorth (medansøger), postdoc, MSc, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Deirdre Cronin Fenton, Lektor, BSc, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Region Sjælland

  • Susanne Oksbjerg Dalton, professor, læge, ph.d., Leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), Afdeling for Klinisk Onkologi og Palliative Enheder, Sjælland Universitetshospital, & leder af forskningsgruppen Survivorship and Inequality in Cancer, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning