Bevillingsår: 2021

Bevillingsbeløb: 200.000 kr. - til etablering af et nyt nationalt, tværfagligt netværk

Den globale stigende forekomst af overvægt er en presserende sundhedsmæssig udfordring, da kræft betragtes som en fedme-relateret sygdom. Overvægt kan øge risikoen for kræft og er samtidig en ugunstig prognostisk faktor, som kan reducere effekten af kræftbehandling. Kræftens Bekæmpelse har fremhævet behovet for øget bevidsthed om sammenhængen mellem fedme og kræft og har øget forskning inden for området.

I 2020 modtog en ansøger bevilling fra DCCC med henblik på forberedelse af et nyt forskningscenter, der skulle tage kampen op mod overvægt og kræft og ultimativt blive et nationalt forskningscenter i regi af DCCC. Bag initiativet stod en bred gruppe af forskere og klinikere inden for blandt andet områderne: onkologi, urologi, kirurgi, gynækologi, diabetes og fedme. Med denne bevilling konsolideres arbejdet i et netværk, der har til formål at identificere forebyggende veje for overvægts-associeret kræftudvikling og forbedre kliniske resultater samt overlevelsen blandt overvægtige kræftpatienter. En tværfaglig forskningstilgang vil adressere de underliggende biologiske, kliniske og adfærdsmæssige mekanismer for i sidste ende at give forbedret, personlig behandling til overvægtige kræftpatienter og dermed forbedre kræftprognosen.

Deltagende parter

Region Hovedstaden

 • Ann Knoop, Onkologisk afdeling, onkologi og kliniske forsøg, Rigshospitalet
 • Camilla Scheele, NNF, Center for Basic Metabolic Research; adipocyte biology, Københavns Universitet
 • Søren Nielsen, Center for Aktiv Sundhed; Livsstilsinterventioner, Rigshospitalet
 • Claus Høgdall, Gynækologisk afdeling, formand for Danish Gynecologic Cancer Database (DCGG)
 • Christoffer Johansen, Onkologisk afdeling; psykologisk onkologi, Rigshospitalet

Region Midtjylland

 • Deirdre Cronin Fenton, Klinisk Epidemiologisk afdeling, kræft epidemiologi, Århus Universitet
 • Tinne Laurberg, Patologisk afdeling; translativ patologi, Århus Universitetshospital
 • Annelli Sandbæk, Institut for Folkesundhedsvidenskab; medicinsk kommunikation, Århus Universitetshospital
 • Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk afdeling; Kliniske protokoller og epidemiologi – kræft, Århus Universitet
 • Mette Ebbesen, Molekylær medicinsk afdeling og center for videnskabelige studier; kræftetik, Århus Universitet
 • Peter Christensen, Kirurgisk afdeling for kræft i bækkenet, Århus Universitetshospital
 • Lene Hjerrild Iversen, Kirurgisk afdeling; kolorektal kræft kirurgi, Århus Universitetshospital
 • Michael Borre, Urologisk afdeling; prostatakræft, interventions forsøg, formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), Århus Universitetshospital
 • Robert Zachariae, Psykologisk Institut, Institut for Klinisk Medicin - Kræftafdelingen, bestyrelsen ved Dansk Brystkræft Gruppe (DCCL), Århus Universitetshospital
 • Niels Jessen, STENO Diabetes, Århus Universitet
 • Jens Meldgaard Bruun, National Center of Obesity, Endokrinologisk afdeling; klinisk/eksperimentel overvægt, Århus Universitetshospital
 • Signe Borgquist, klinisk lærestolsprofessor, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet. Primær kontaktperson, e-mail: signe.borgquist@auh.rm.dk

Region Nordjylland

 • Charlotte Birkmose Rotbøll, Onkologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital
 • Randi Tobberup, Onkologisk afdeling; diætist, Ålborg Universitetshospital

Region Syddanmark

 • Jan Frystyk, endokrinologisk afdeling, formand, chair; translationel endokrinologi, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet
 • Marianne Ewertz, Onkologisk afdeling; Klinisk brystkræft, Syddansk Universitet
 • Rikke Hjortebjerg, Eksperimentel endokrinologisk afdeling; translationel overvægt, Syddansk Universitet
 • Per Pfeiffer, Onkologisk afdeling; Klinisk GI-onkologi, Odense Universitetshospital

Internationalt Advisory Board

 • Andrew Renehan, University of Manchester, Manchester Cancer Research Centre; obesity and cancer research
 • Ann Rosendahl, Lund University, Dept. of Oncology; translational obesity and cancer
 • Christian Rask Madsen, Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center; preclinical obesity, endocrinology and cancer

Nyheder

DCCC støtter forberedelsen af kliniske kræftstudier og netværk med 1 million kroner, 8. oktober 2021

Arrangementer

Netværksmøde i DCCC Obesity and Cancer Research (ObeCaRe), 7. - 8. juni 2022