Billeder nyheder dccc.dk.png

DCCC styrker dansk kræftforskning med 1,7 millioner kroner efter bevillingsrunden i november 2020

27-11-20

Året 2020 har på mange måder været et utraditionelt år i sundhedsvæsnet. Covid-19 har medført et usædvanligt pres på personalet i sundhedsvæsenet og for en lang periode ændret arbejdsvilkårene for såvel klinikere som forskere. Men trods det uomtvisteligt store fokus på den igangværende pandemi, har landets kræftforskere og -klinikere fastholdt deres ambitiøse greb om indsatsen for at forbedre diagnostik og behandling af patienter, der bliver ramt af kræft. Den vigtige indsats vil DCCC gerne understøtte.

Derfor har vi i november uddelt 1,7 millioner kroner til forberedelse af en række kliniske studier, et nyt nationalt netværk der vil løfte kvaliteten af kræftscreeningsprogrammer samt de indledende skridt til at skabe et forskningscenter, der skal tage kampen op mod kombinationen af overvægt og kræft.

Blandt modtagerne er blandt andet forskere, der vil bremse kræftcellers ukontrollerede deling, opdage restsygdom og risiko for tilbagefald tidligere ved at analysere blodprøver for kræft-DNA og træne kroppens egne celler til at bekæmpe lymfekræft.

I alt modtager 9 projekter bevillinger på op til 200.000 kroner. Læs mere om de enkelte projekter herunder.

1) Forberedelse af nyt forskningscenter der skal tage kampen op mod overvægt og kræft

Officiel titel: Danish Research Center for Cancer and Obesity (Obe-CaRe).

Modtager 200.000 kroner.

Overvægt og fedme øger risikoen for kræft og kan reducere effekten af kræftbehandlingen. Udfordringen med overvægt er global og stigende. Den udfordring skal tackles af Dansk Forskningscenter for Overvægt og Kræft, Obe-CaRe. Et netværk af forskere og klinikere inden for blandt andet områderne onkologi, urologi, kirurgi, gynækologi, diabetes og fedme vil med støtten fra DCCC arbejde for at etablere et nyt nationalt, tværfagligt forskningscenter. Centeret skal både forske og skabe mere viden på området og forbedre kliniske resultater og overlevelse blandt overvægtige kræftpatienter.

Kontakt: Signe Borgquist, overlæge, klinisk lærerstolsprofessor, Institut for Klinisk Medicin – Kræftafdelingen, Aarhus Universitet / Aarhus Universitetshospital, email: signe.borgquist@auh.rm.dk

2) Forskning: Nyt studie skal vise vejen til mere effektiv stråling af hjernetumorer

Officiel titel: Diffusions tensor imaging (DTI) til mere præcis tumordefinition og dosis eskalation hos glioblastomer (GBM).

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kroner.

Glioblastom (GBM) er den mest hyppige og aggressive hjernetumor hos voksne, der i gennemsnit kun lever 13 måneder efter tumoren er konstateret. Standardbehandlingen består af stråling og kemoterapi, men de fleste patienter oplever tilbagefald indenfor 6-8 måneder. Det studieforberedende arbejde skal se på, om en højere stråledosis til et mere afgrænset område af hjernen kan forbedre patientoverlevelse og/eller mindske bivirkninger.

Forberedelsen af studiet sker i samarbejde med Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe og med deltagelse af alle fire behandlingssteder i Danmark.

Kontakt: Slavka Lukacova, afdelingslæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, email: slavka.lukacova@auh.rm.dk

3) Forberedelse af studie, der skal bremse kræftcellers ukontrollerede deling

Officiel titel: Fase II undersøgelse af målrettet behandling mod HER2 til patienter med HER2 positiv planocellulær esofaguscarcinom.

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 199.000 kroner.

Dette studieforberedende arbejde skal kortlægge, hvor stor en andel af danske patienter med mave- og spiserørskræft (planocellulære type), der har HER2-molekyler på deres kræftceller. HER2 medfører, at cellerne bliver overstimulerede og deler sig ukontrolleret. Der findes en behandling mod HER2, men den er ikke testet på denne type kræft – og det skal denne bevilling lægge de først skridt til at få ændret på. Forberedelsen af studiet sker i samarbejde med Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe (DEGC) og med deltagelse af alle fire behandlingssteder i Danmark.

Kontakt: Morten Mau-Sørensen, overlæge, Kræftafdelingen, Rigshospitalet, mail: mms@rh.regionh.dk

4) Næste skridt for lovende behandling: Kan vi træne kroppens egne celler til at bekæmpe lymfekræft?

Officiel titel: Radioterapi som brigding i forbindelsen med CAR T-celle terapi for relapsed/refraktrært diffust storcellet B-celle lymfom.

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kroner.

For patienter med lymfekræft har Car T-celle-behandling, hvor man tager patientens egne celler ud og 'træner' dem til at angribe kræftcellerne, vist lovende resultater. Dette studie forbereder arbejdet med at undersøge, om man kan optimere effekten og mindske bivirkningerne af Car T-behandling ved at give stråleterapi i stedet for kemoterapi i de 2-4 uger, som patientens egne celler skal bruge på at formere sig. Når studiet bliver sat i gang, vil det give patienter, hvor andre behandlingsmuligheder er udtømte, adgang til den lovende CAR T-celle-behandling, som ellers ikke er tilgængelig i Danmark.

Forberedelsen af studiet er forankret i Dansk Lymfomgruppe og sker i samarbejde med Nordic Lymphoma Group og DALROG (Danish Lymphoma Radiation Oncology Group) og med deltagelse af alle ni behandlingssteder i Danmark.

Kontakt: Judit Mészáros Jørgensen, Overlæge, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital, mail: judit.joergensen@aarhus.rm.dk

5) Forundersøgelse af muligheden for at bruge blodprøver til at forbedre behandling og opdage restsygdom hos patienter med kræft i bugspytkirtlen

Officiel titel: CIRCPAC.

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kroner.

Kræft i bugspytkirtlen (pancreas cancer) er en meget dødelig sygdom, og kun ganske få er i live efter 5 år. Vi ved, at kræft-DNA i blodet efter endt behandling er en meget stærk markør for forekomst af restsygdom og risiko for tilbagefald. I det studie som her forberedes, vil vi se på, om kræft-DNA i blodet hos patienter med kræft i bugspytkirtlen, der kan opereres, kan give bedre behandling, øge overlevelsen og spotte restsygdom tidligere end ved CT-skanning.

Forberedelsen af studiet sker i samarbejde med Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) og studiet vil blive forankret i Det nationale forskningscenter DCCC ctDNA.

Kontakt: Julia Sidenius Johansen, Klinisk Professor, Institut for Klinisk Medicin, Herlev-Gentofte Hospital, email: Julia.Sidenius.Johansen@regionh.dk

6) Nationalt netværk vil løfte kvaliteten af kræftscreeningsprogrammer

Officiel titel: Fremtidens kræftscreeningsprogrammer.

Netværket modtager: 198.950 kroner.

Når vi laver screeningsprogrammer for kræft er det for at forebygge, opspore, diagnosticere og behandle tidligere end ellers. Samtidig skal vi begrænse de utilsigtede konsekvenser af screening såsom overdiagnostik, omfattende kontrolprogrammer og unødvendigt ressourceforbrug. Vi vil etablere et nationalt netværk, der skal identificere, undersøge og kvalificere elementer af betydning for fremtidens kræftscreeningsprogrammer. Initiativet skal føre forskere og eksperter fra hele Danmark sammen med henblik på at løfte forskning og implementering på tværs af screeningsprogrammer og discipliner. Samtidig skal netværket arbejde for en nationalt koordineret indsats for borgerinddragelse i forbindelse med screeningsprogrammer.

Netværket vil med støtten fra DCCC også arbejde for at etablere et nyt nationalt tværfagligt forskningscenter på området.

Kontakt: Berit Andersen, professor, ledende overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Universitetsklinik for Kræftscreening, Regionshospitalet Randers/Aarhus Universitet, mail: berand@rm.dk

7) MR-skanning skal give patienter med kræft i tyktarmen bedre behandling

Officiel titel: Whole Body - MRI in Colon Cancer.

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kroner.

I dag tilbyder vi patienter med kræft i tyktarmen en CT-skanning for at fastlægge kræftens spredning med henblik på at kortlægge om kræften har spredt sig til andre organer og inddele svulsten i stadier for at kunne træffe beslutning om den optimale behandling. Men CT-skanning er slet ikke den mest optimale metode. Ofte må patienterne gennem flere skanninger, og der er risiko for suboptimal behandling på grund af manglende stadieinddeling af svulsten. Det kan MR-skanninger måske lave om på. Formålet med det studieforberedende arbejde er derfor at lægge skinnerne til en undersøgelse af, om helkrops MR-skanning kan forbedre stadieinddeling og dermed både spare patienterne for yderligere skanninger og samtidig betyde hurtigere henvisning til den optimale behandling. Forberedelsen af studiet sker i et samarbejde imellem de radiologiske, kirurgiske og onkologiske afdelinger på Vejle Sygehus, Herlev Sygehus og Aalborg Universitetshospital.

Kontakt: Laurids Østergaard Poulsen, klinisk lektor, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, mail: laop@rn.dk

8) Behandling med protoner kan være ligeså effektiv, men give færre bivirkninger

Officiel titel: PROton- versus foton-terapi – Et randomiseret protokolstudie for lokal/lokalavanceret PROstatakræft (PRO-PROstate1).

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 195.000 kroner.

Prostatakræft er den mest almindelige kræftform blandt mænd og rammer omkring 4.500 danskere årligt. Målet med det studieforberedende arbejde er at lægge fundamentet til et større forskningsprojekt, der skal sammenligne det bedste inden for protonbehandling i Danmark på nuværende tidspunkt med standardbehandlingen med fotoner. Målet er at forbedre livskvaliteten for patienterne ved at bestråle normalvævet i bækkenet med en lavere dosis og dermed give færre bivirkninger fra mave-tarmsystemet og de seksuelle organer end standardbehandlingen med fotoner kan formå – samtidig med, at samme sygdomskontrol sikres.

Forberedelsen af studiet er forankret i Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DaProCa) og med deltagelse af Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Herlev Sygehus, Vejle Sygehus, Rigshospitalet og Aalborg Universitetshospital.

Kontakt: Ludvig Paul Muren, professor, gruppeleder, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitet, email: ludvmure@rm.dk

9) Bedre kortlægning af hjernetumorer skal få strålekanonen til at ramme endnu mere præcist

Officiel titel: Forberedelse til studie om national kvalitetssikring af indtegning af tumor og normalvæv for hjernecancerpatienter.

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kroner.

Når patienter skal behandles for kræft i hjernen, sker det blandt andet med moderne højpræcisions stråleterapi. Behandlingen med stråleterapi er afhængig af en meget præcis kortlægning af tumor, så strålerne rammer nøjagtigt, hvor de gør gavn – og kun der. Med denne bevilling vil forskere på tværs af landet garneret med international erfaring samle den tilgængelige viden om brug af kunstig intelligens til at indtegne hjernecancertumorer, så kortlægningen af tumorer fremover kan blive endnu mere præcis – det vil gøre strålingen mere effektiv og mindske omfanget af bivirkninger. Dette som en del af et større tværfagligt tiltag fra Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe (DNOG). Forberedelsen af studiet er forankret i det kommende nationale forskningscenter DCCC Brain Tumor Center og med deltagelse af alle fire behandlingssteder i Danmark samt Dansk Center for Partikelterapi.

Kontakt: Jesper Kallehauge, hospitalsfysiker, lektor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, email: jespkall@rm.dk