Bevillingsår: 2020

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 195.000 kroner.

Prostatakræft er den mest almindelige kræftform blandt mænd og rammer omkring 4.500 danskere årligt. Målet med det studieforberedende arbejde er at lægge fundamentet til et større forskningsprojekt, der skal sammenligne det bedste inden for protonbehandling i Danmark på nuværende tidspunkt med standardbehandlingen med fotoner. Målet er at forbedre livskvaliteten for patienterne ved at bestråle normalvævet i bækkenet med en lavere dosis og dermed give færre bivirkninger fra mave-tarmsystemet og de seksuelle organer end standardbehandlingen med fotoner kan formå – samtidig med, at samme sygdomskontrol sikres.

Status april 2023: Der er blevet forberedt og initieret et klinisk protokolstudie for protonbehandling af patienter med højrisiko prostatakræft. Protokollen er i pilotfasen, og dermed er initiativet som DCCC har støttet afsluttet. Fremover vil der ansøges om udvidelse af pilotfasen og efterfølgende start af den randomiserede del af protokollen.

Tværfaglig organisation

Forberedelsen af studiet er forankret i Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DaProCa)

Deltagende parter

  • Professor, Ph.d., Gruppeleder ved Dansk Center for Partikelterapi, Ludvig Paul Muren, Aarhus, Danmark. Primær kontaktperson, Mail: laop@rn.dk
  • Klinisk lektor, Ph.d., overlæge, professor, Lise N Bentzen, Aarhus Universitetshospital
  • Professor, ledende overlæge, Morten Høyer, Dansk Center for Partikelterapi
  • Overlæge, Henriette Lindberg, Herlev Hospital
  • Overlæge, Inge Mejlholm, Vejle Hospital
  • Overlæge, Professor, Peter Meidahl Petersen, Rigshospitalet
  • Overlæge, Ph.d., Afdelingsleder, Jimmi Søndergaard, Aalborg Universitetshospital

Nyhed
DCCC styrker dansk kræftforskning med 1,7 millioner kroner fra 26. november 2020