Bevillingsår: 2020

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 199.000 kroner.

Dette studieforberedende arbejde skal kortlægge, hvor stor en andel af danske patienter med mave- og spiserørskræft (planocellulære type), der har HER2-molekyler på deres kræftceller. HER2 medfører, at cellerne bliver overstimulerede og deler sig ukontrolleret. Der findes en behandling mod HER2, men den er ikke testet på denne type kræft – og det skal denne bevilling lægge de først skridt til at få ændret på.

Status 20. juni 2023: Projektgruppen har igangsat et nationalt klinisk investigator-initieret studie. Projektet har efterfølgende modtaget 1,2 mio. kr. i støtte fra Kræftens Bekæmpelse. Initiativet, som DCCC har støttet, er dermed afsluttet.

Projektet har ført til Kristian Egebjergs ph.d.-projekt 'Expanding the indicator of HER2-targeted treatment in solid tumors', finansieret af DFF (2 mio. kr.).

Tværfaglig organisation

Forberedelsen af studiet sker i samarbejde med Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe (DEGC) og med deltagelse af alle fire behandlingssteder i Danmark.

Deltagende parter

Rigshospitalet

 • Morten Mau-Sørensen, Onkologisk Klinik. Primær kontaktperson, mail: mms@rh.regionh.dk 
 • Kristian Egebjerg, Onkologisk Afdeling
 • Jon Kroll Bjerregaard, Onkologisk Afdeling
 • Lene Bæksgaard Jensen, Onkologisk Afdeling
 • Rajendra Singh Garbyal, Patologiafdelingen
 • Jane Preuss Hasselby, Patologiafdelingen

Aarhus Universitetshospital:

 • Marianne Nordsmark, Onkologisk Afdeling
 • Stephen Hamilton Dutoit, Patologisk Afdeling

Odense Universitetshospital:

 • Eva Holtved, Onkologisk Afdeling
 • Tine Di Caterino, Afdeling for Patologi

Aalborg Universitetshospital:

 • Morten Ladekarl, Onkologisk Afdeling
 • Mikkel Eld, Patologiafdelingen

Nyhed:
DCCC styrker dansk kræftforskning med 1,7 millioner kroner fra 26. november 2020