Bevillingsår: 2020

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kroner.

Glioblastom (GBM) er den mest hyppige og aggressive hjernetumor hos voksne, der i gennemsnit kun lever 13 måneder efter tumoren er konstateret. Standardbehandlingen består af stråling og kemoterapi, men de fleste patienter oplever tilbagefald indenfor 6-8 måneder.

Det studieforberedende arbejde skal se på, om en højere stråledosis til et mere afgrænset område af hjernen kan forbedre patientoverlevelse og/eller mindske bivirkninger.

Tværfaglig organisation

Forberedelsen af studiet sker i samarbejde med Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe (DNOG) og med deltagelse af alle fire behandlingssteder i Danmark.

Deltagende parter

  • Aida Muhic, overlæge, Rigshospitalet, bestyrelsesmedlem af DNOG
  • Charlotte Haslund, overlæge, Aalborg Universitetshospital, bestyrelsesmedlem af DNOG
  • Rikke Dahlrot, ph.d., afdelingslæge, lektor, Odense Universitetshospital
  • Slavka Lukacova, ph.d., afdelingslæge, Århus Universitetshospital, bestyrelsesmedlem af DNOG, formand for Radioterapi Udvalget (national PI). Primær kontaktperson, mail: slavka.lukacova@auh.rm.dk
  • Jesper Kallehauge, ph.d., MRI ansvarlig, medicinsk fysiker ved Dansk Center for Partikelterapi
  • DCCC Brain Tumor Center

Nyhed:
DCCC styrker dansk kræftforskning med 1,7 millioner kroner fra 26. november 2020