Bevillingsår: 2020

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kroner.

For patienter med lymfekræft har Car T-celle-behandling, hvor man tager patientens egne celler ud og 'træner' dem til at angribe kræftcellerne, vist lovende resultater. Dette studie forbereder arbejdet med at undersøge, om man kan optimere effekten og mindske bivirkningerne af Car T-behandling ved at give stråleterapi i stedet for kemoterapi i de 2-4 uger, som patientens egne celler skal bruge på at formere sig. Når studiet bliver sat i gang, vil det give patienter, hvor andre behandlingsmuligheder er udtømte, adgang til den lovende CAR T-celle-behandling, som ellers ikke er tilgængelig i Danmark.

Tværfaglig organisation

Forberedelsen af studiet er forankret i Dansk Lymfomgruppe og sker i samarbejde med Nordic Lymphoma Group og DALROG (Danish Lymphoma Radiation Oncology Group) og med deltagelse af alle ni behandlingssteder i Danmark.

Deltagende parter

 • Judit Mészáros Jørgensen, overlæge, ph.d, Institut for klinisk medicin, Århus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: judit.joergensen@aarhus.rm.dk
 • Christian Bjørn Poulsen, overlæge, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Universitetshospital
 • Michael Pedersen, overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Pär Lars Josefsson, overlæge, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital
 • Thomas Stauffer Larsen, overlæge, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Jørn Starklint, overlæge, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Holstebro Sygehus
 • Jakob Madsen, overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Andriette Dessau-Arp, afdelingslæge, Hæmatologisk Afdeling, Esbjerg Sygehus
 • Erik Clasen-Linde, overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Peter Kamper, overlæge, ph.d., Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Michael Roost Clausen, overlæge, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Peter de Nully Brown, overlæge, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Per Boye Hansen, overlæge, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Universitetshospital
 • Anne Ortved Gang, overlæge, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital
 • Lena Specht, professor, overlæge, dr.med., Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Eva Holtved, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Christian Maare, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
 • Tamás Lörincz, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital
 • Hanne Krog Rose, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Mette Skytte Tetsche, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Francesco d´Amore, professor, dr.med., Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Maja Ludvigsen, cand. scient., ph.d., lektor, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Sirpa Leppä, professor, dr.med., Department of Oncology, Helsinki University, Central Hospital Helsinki, Finland
 • Kristina Drott, overlæge, ph.d., Department of Oncology, Lund University Hospital, Lund, Sweden
 • Harald Holte, overlæge dr.med., Department of Oncology, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
 • Per-Ola Andersson, overlæge, ph.d., Department of Medicine, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden
 • Öystein Fluge, overlæge ph.d., Department of Oncology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway

Nyhed:
DCCC styrker dansk kræftforskning med 1,7 millioner kroner fra 26. november 2020