Bevilligsår: 2023

DCCC støtter dette projekt med 196.000 kr. til etablering af et nyt nationalt, tværfagligt netværk.

Hæmatologi er et speciale med unikke udfordringer for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. De langvarige komplekse pleje- og behandlingsforløb, med både akutte og vedvarende belastende symptomer og senfølger, kræver en fælles indsats.

Der findes allerede veletableret hæmatologisk sundhedsforskning, men dette bliver primært gennemført på de enkelte sygehuse. Derfor er etableringen af et nationalt tværfagligt netværk et vigtigt initiativ.

Netværket vil have flere vigtige formål, herunder at koordinere strategiske initiativer og fremme forankringen af forskningsaktiviteter både nationalt og internationalt.

Netværket planlægger at medvirke til bl.a. at organisere temadage med fokus på hæmatologisk forskning, at planlægge og udføre nationale forskningsprojekter og arbejde for implementering af forskningsresultater i klinisk praksis på nationalt niveau. Dette skal bidrage til at fremme samarbejdet mellem forskere med forskellige sundhedsfaglige baggrunde. Netværket skal desuden fungere som en platform for idéudvikling, vidensdeling og etablering af nationale projekter og databaser.

Netværket forventer at medvirke til betydelige faglige gevinster inden for hæmatologi, som på sigt vil kunne føre til forbedrede pleje- og behandlingsforløb for patinter med hæmatologiske sygdomme og deres familie.

Tværfaglig organisation
Netværket har tilknytning til Dansk Hæmatologisk Selskab.

Deltagende parter

Styregruppe:

  • Mary Jarden, Professor, Forskningsleder, ph.d., Afdeling for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet. E-mail: mary.jarden@regionh.dk
  • Astrid Lindman, Klinisk sygeplejespecialist, ph.d., Afdeling for Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital. E-mail: astrlind@rm.dk
  • Nana Hyldig, Lektor, ph.d., Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. E-mail: nana.hyldig@rsyd.dk
  • Mette Kjerholt, Forskningsleder, cand.cur., ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. E-mail: metkj@regionsjaelland.dk
  • Helle Enggaard, Post doc., cand.cur., ph.d., Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Klinik for Kirugi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. E-mail: enggaard@rn.dk

Netværkskoordinator

SoMe redaktører

  • Anne Møller Clausen, Sygeplejerske, cand.cur. ph.d. stud., Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital
  • Mette Schaufuss Engedal, Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san, ph.d. stud., Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

I øjeblikket er der 35 registrerede medlemmer med baggrund som sygeplejerske, fysioterapeut, diætist, ergoterapeut og bioanalytiker fra Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital.

Arrangementer

Netværksmøde for Tværfagligt Hæmatologisk Forskningsnetværk i Danmark, 8. februar 2024