Dato & tid: 8. februar 2024, 09:30-15:30
Sted:
 Rigshospitalet, Forskningsenheden 98A52, Ryesgade 53B. 5. sal, 2100 København Ø
Arrangør: Nationalt tværfagligt hæmatologisk forskningsnetværk i Danmark
Tilmelding: 31. januar 2024
Tilmeldingsfrist: via mail til sofie.tscherning.lindholm@regionh.dk
Kontakt: 
Sofie Tscherning Lindholm, e-mail: sofie.tscherning.lindholm@regionh.dk


Nationalt tværfagligt hæmatologisk forskningsnetværk i Danmark inviterer til netværksmøde d. 8. februar 2024 på Rigshospitalet. Formålet med mødet er at fremme yderligere udvikling af netværket, kortlægge den hæmatologiske forskning i Danmark og indlede arbejdet med planlægningen af fremtidigt fælles forskningssamarbejde.

Tilmelding skal ske senest d. 31. januar 2024 ved at sende en mail til sofie.tscherning.lindholm@regionh.dk. Skriv Tværfagligt Hæmatologisk Forskningsnetværk i emnefeltet, og anfør navn, titel og arbejdssted. Din tilmelding er først gældende, når du har modtaget bekræftelse på dette.

Klik her for at se det fulde program for netværksmødet.