Watchful Waiting 3.png

16-01-2020

DCCC har i 2018 givet støtte til forberedelsen af studiet Watchful Waiting 3 Trial, hvor den optimale stråledosis til helbredende behandling af endetarmskræft skal undersøges. Protokollen er nu godkendt, og forsøget skal opsættes flere steder i landet med patientinklusion i 2020.


Tidligere studier har vist lovende resultater med helbredende behandling af endetarmskræft ved strålebehandling og kemoterapi. Med Watchful Waiting 3 studiet ønskes det at undersøge og bestemme den optimale stråledosis. Hypotesen er, at en højere stråledosis med moderne teknik kan gives mere skånsomt og helbrede flere patienter.

I sommeren 2019 mødtes kirurger, onkologer, radiologer, hospitalsfysikere og projektsygeplejersker til et seminar og projektmøde i Watchful Waiting 3. På seminaret blev det besluttet at initiere en ny protokol for kurativ strålebehandling af endetarmskræft, ligesom der blev præsenteret to nye forslag at arbejde videre med: Hvordan man kan ensarte strålebehandlingen på samme høje niveau samt måder at implementere nye MR-scanningsmetoder (diffusionsvægtning) i både protokollen og i klinikken.

Protokollen er nu endeligt godkendt af Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG). Forsøget skal opsættes forskellige steder i landet. Det forventes, at fem hospitalsafdelinger bliver klar til at inkludere patienter i løbet af det næste halve år.

"Vi har siden sidste år arbejdet henimod at fastlægge protokollen. At vi nu er parate til at igangsætte forsøget og inkludere patienter i hele landet, betyder at vi får mulighed for at dokumentere behandlingseffekter på et mere dækkende grundlag. Vi forventer os meget af forsøget, og forhåbningen er, at resultaterne kan få betydning for behandlingsstrategier i fremtiden til gavn for flere patienter", udtaler Lars Henrik Jensen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus.

Læs mere om projektet her.