Bevillingsår: 2018

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 197.450 kr.

Et dansk forsøg offentliggjort i 2015 i det ansete tidsskrift ’Lancet Oncology’ har vist lovende resultater med helbredende behandling af endetarmskræft ved at give strålebehandling og kemoterapi. Efterfølgende viser et dansk, nationalt studie, at behandlingen også kan gennemføres på andre afdelinger med gode resultater.

Det nye forsøg, som vi vil gennemføre, skal bestemme den optimale stråledosis. Vores påstand er, at en højere stråledosis givet med moderne teknik vil helbrede flere patienter og vil blive tålt godt. Dette spørgsmål kan kun besvares ved at lave et lodtrækningsforsøg.

Læs nyheden "Forsøg med kurativ strålebehandling af endetarmskræft godkendt til patientinklusion" (16. januar 2020)

Tværfaglig organisation
Dansk Colorektalcancer Gruppe

Deltagende parter

Patientrepræsentant
Hans Foged, Tarmkræftforeningen

Region Nordjylland

 • Jesper Dan Nielsen, overlæge i kirurgi, Ålborg Universitetshospital
 • Laurids Østergaard Poulsen, læge, onkologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital
 • Mette Karen Yilmaz, læge, onkologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital
 • Rasa Mikalone, læge, radiologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital
 • Dennis Arp, hospitalsfysiker, Ålborg Universitetshospital

Region Syddanmark

 • Lars Henrik Jensen, Professor, Consultant, Onkologisk afdeling, Vejle Hospital. Primær kontaktperson, mail: lars.henrik.jensen@rsyd.dk
 • Søren Rafael Rafaelsen, professor i abdominal radiologi, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet
 • Anders Jakobsen, professor i onkologi, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet
 • John Pløen, overlæge, onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
 • Henrik Dahl Nissen, hospitalsfysiker, Vejle Sygehus
 • Jan Lindebjerg, overlæge og lektor, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet
 • Jens Christian Riis Jørgensen, overlæge, kirurgisk afdeling, Vejle Sygehus
 • Eksterne (adjungeret lektor, Syddansk Universitet)
  Ane Appelt, Physicist, PhD, Institute of Cancer and Pathology, University of Leeds & Leeds Cancer Centre, UK

Region Hovedstaden

 • Tommie Mynster, overlæge og klinisk lektor, kirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital og Københavns Universitet
 • Signe Normann Risum, overlæge, ph.d., onkologisk klinik, Rigshospitalet og Københavns Universitet
 • Camilla Qvortrup, overlæge, ph.d., onkologisk klinik, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Arrangementer

Møde i Watchful Waiting 3 Trial, 13. - 14. juni 2022