Bone SBRT_web2.png


Foto: Simon Buus

04-11-2019

Der var stor efterspørgsel efter pladserne til en workshop om stereotaktisk strålebehandling mod knoglemetastaser, som blev afholdt den 1. november. En af hovedpointerne fra dagen er vigtigheden af en multidisciplinær tilgang ved den særlige form for stråleterapi.

30 deltagere fra forskellige specialer var samlet på Aarhus Universitetshospital til vidensdeling om den særlige type stråleterapi. Omkring halvdelen var rejst fra Norge og Sverige, så der var gode muligheder at skabe nyt netværk. Workshoppen er støttet af DCCC og arrangeret af Yasmin Lassen og Simon Buus fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital i samarbejde med det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi.

Højdosis strålebehandling med stor præcision
Med stereotaktisk strålebehandling (Stereotactic Body RadioTherapy – SBRT) fokuserer man højdosis stråling i et afgrænset område, som således præciseres meget nøjagtigt mod tumoren, der bestråles fra mange vinkler. Workshoppen havde fokus på at dele viden om SBRT-behandling mod knoglemetastaser ved oligometastatisk sygdom, som er meget udbredt ved fremskreden cancer. SBRT kan desuden anvendes ved hjernetumorer og hjernemetastaser samt ved levermetastaser og visse lungetumorer.

På programmet var først et oplæg fra Dr. Max Dahale, Radiation Oncology på VU University Medical Center Amsterdam. I oplægget opsummerede han metoder og resultater fra nyere studier, ligesom der blev drøftet stråledoser, risikoorganer og metoder til at mindske skadevirkningen på normalvævet, herunder knoglebrud. Max Dahele fremlagde desuden forskellige formål med behandlingen i form af smertelindring, minimering af spredning og forbedring af patienternes livskvalitet. Oplægget gjorde det klart, at implementering af behandlingsmetoden ikke alene omhandler den nyeste teknologi og udstyr, men også i høj grad beror på, hvordan man samarbejder på tværs af specialer om at vurdere hvilke patienter, der kan have effekt af behandlingen.

Dette blev ligeledes understreget i oplæg fra Miao Wang, Institut for Klinisk Medicin – Ortopædkirurgi og Edith Nielsen, Institut for Klinisk Medicin – Røntgen og Scanning, Aarhus Universitet, som præsenterede henholdsvis et kirurgisk og radiologisk perspektiv og gav anledning til drøftelser af samarbejdet i behandlingsforløb. Oplægsholderne fremhævede konkrete cases og egne erfaringer, og de efterfølgende spørgsmål tog i høj grad udgangspunkt i praksisnære eksempler. En del af dagen var således også dedikeret til indtegning og drøftelser af target og normalvæv samt dosisplanlægning.

Læs mere om stereotaktisk strålebehandling på DCCC Stråleterapis hjemmeside

Læs mere om program og baggrunden for workshoppen her