Vil du modtage nyheder fra DCCC, kan du tilmelde dig herunder. Herefter modtager du et nyhedsbrev i din indbakke 4-6 gange om året med DCCC nyheder og kommende arrangementer. Du kan altid afmelde dig igen i selve nyhedsbrevet.

Tilmeld dig nyhedsbrev fra DCCC.

Læs tidligere nyhedsbreve fra DCCC.

 • 09-06-2022

   

  På kort tid er Danske Kræftforskningsdage blevet det sted, som samler den danske kræftforskning og skaber et fælles forum som mange havde savnet. Hvert år hædres de bedste indsendte abstracts fra unge forskere med en invitation til hovedscenen. Det faglige input var knivskarpt i år, men de udvalgte er fundet - og er netop nu i gang med at forberede deres præsentation.

   

 • 18-05-2022

   

  Foredrag fysisk og online, egen simple hjemmeside, som samler info til alle relevante parter, samt nyhedsbreve. Det er nogle af de værktøjer, som både giver nye samarbejder og holder et nyt studie i 'minds eye', så flere patienter bliver inkluderet. Arbejdet stopper ikke ved det enkelte "ja" til at deltage i et studie fra en hel afdeling – opmærksomhed på studiet skal løbende holdes ved lige.

 • 06-05-2022

   

  Patienter og pårørende spørger ind og bidrager aktivt med deres perspektiv på kræftbehandling. De sundhedsprofessionelle fagfolk indgår i dialog, tager noter og planlægger de næste forsøg med hjælp fra netop dagens input. Det er ambitionen, når DCCC Stråleterapi åbner den internationale konference ESTRO op over tre eftermiddage i Københavns Bellacenter – en åbning, som også har mulighed for aktiv deltagelse hjemme fra egen computer.

 • 23-03-2022

   

  I årets første ansøgningsrunde modtog vi mange gode ansøgninger. Denne gang er støtten gået til to nye tværfaglige netværk og forberedelsen af en række investigator-initierede tværfaglige kliniske studier. Puljen har nu givet økonomisk starthjælp over 100 gange.

 • 18-03-2022

   

  Over ét hundrede gange har Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC, nu støttet aktiviteter, der fremmer samarbejde og vidensdeling bredt på kræftområdet. Over hundrede både større og mindre bidrag til tværgående samarbejdsrelationer og styrket infrastruktur for forskningen på tværs af landet. DCCC's pulje har nået en milepæl.

 • 25-01-2022

   

  Henrik Frederiksen er valgt og flytter dermed fra næstformandsposten til formand for det faglige udvalg i Danish Comprehensive Cancer Center, der er det nationale samlingspunkt for tværfagligt samarbejde og overblik i dansk kræftforskning og -behandling.

 • 20-01-2022

   

  Et nyt nationalt forskningscenter tager i disse måneder sine første fælles skridt på tværs af kræftkirurgien. Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi, ACROBATIC, vil løfte kirurgien for de fleste kræftformer og fremme samarbejde og deling af 'know-how' mellem de forskellige dele af et kræftforløb. Et fokus på udvikling af kræftkirurgien har længe været efterlyst i kirurgiske kredse, og nu er centret en realitet.

 • 17-12-2021

   

  Startkapital til nye tværfaglige netværk eller forberedelsen af nationale og multidisciplinære kliniske studier er kernen af det, som puljen hos DCCC kan søges om støtte til. Ikke mindre end 32 netværk og 47 kliniske studier er det blevet til siden 2017. I november kom der tre mere til.

 • 15-12-2021

   

  Når patienter løbende selv-evaluerer symptomer og livskvalitet i et kræftforløb, har det stort potentiale – både i forskning og i den aktuelle behandling. Samlet kalder vi patienternes svar for Patient Reported Outcomes, PRO. Men PRO’er kan ikke stå alene – de skal bruges systematisk, aktivt og med et formål, lyder budskabet fra årsmødet i DCCC PRO netværket.

 • 10-12-2021

   

  Det er en målsætning i Kræftplan IV, at 9 ud af 10 kræftpatienter oplever sig involveret i beslutninger om egen behandling. Derfor er det en bunden opgave at skabe gode rammer for dialogen mellem læge og patient. Danish Breast Cancer Group samlede kræfter fra hele landet for at styrke og målrette patienternes inddragelse i eget forløb.

 • 19-11-2021

   

  Cirkulerende kræft-DNA (ctDNA) er den hidtil stærkeste metode til at opdage tilbagefald ved kræftsygdom – den sætter os i stand til at opdage kræft tidligere, behandle målrettet og undgå at give kemoterapi eller anden medicinsk kræftbehandling til raske patienter. Ledelsen i det nationale forskningscenter på området tror så meget på metoden, at alle forskningsstudier fra start både skal indeholde en sundhedsøkonomisk vurdering og have deltagelse fra hele landet. 

 • 13-10-2021

   

  Vilkårene for at gennemføre klinisk patientnær forskning er meget forskellige i Danmark. Der er behov for at højne og ensarte vilkårene, så alle lokale afdelinger får mulighed for at deltage i nationale protokoller. Forskningskulturen skal ind i hverdagen i klinikken. Vejen til succes kan gå gennem DCCCs organisering, hvor stærk faglighed og direkte adgang til beslutningstagerne skal skabe resultater.

 • 08-10-2021

   

  Forebyggelse af blodpropper hos patienter med lungekræft, bekæmpelse af tilbagefald hos brystkræftpatienter og en bedre infrastruktur for forskning i kræftrelaterede smerter, der på sigt skal bidrage til effektiv lindring, er bare nogle af de projekter som DCCC har valgt at støtte økonomisk. Samlet set modtager 6 grupper af ansøgere 1.004.019 kroner.

 • 05-10-2021

   

  Ovenpå 1,5 år med corona, nedlukning af samfundet og aflysningen af Danske Kræftforskningsdage i 2020, kunne vi i slutningen af august atter samle 500 forskere, klinikere, patientrepræsentanter og beslutningstagere til to dage med oplæg, debat og dialog om kræftområdet. Alt forløb planmæssigt og med stor tilfredshed blandt deltagerne. 

 • 30-09-2021

   

  At dansk forskning i stråleterapi er i den absolutte verdenselite er blevet understreget på ESTRO i både 2020 og 2021 og ved tildeling af værtsskabet for konferencen i 2022. Tirsdag og onsdag samles Nationalt forskningscenter for Stråleterapi - DCCC Stråleterapi endelig fysisk igen. Det sker for at styrke det gode, nationale samarbejde og dele viden på tværs af forskningscenteret.

Flere nyheder

Nyheder 2021

Nyheder 2020

Nyheder 2019

Nyheder 2018 og 2017