Knæk_cancer_forsker_blomst_300DPI_web.jpg

Der er nu mulighed for at søge om støtte til Knæk Cancer 2018 opslag: Ny medicin - indsamling af erfaringer fra klinisk praksis. Foto: Kræftens Bekæmpelse.

12-11-2018

Kræftens Bekæmpelse uddeler 10 millioner til Ny kræftmedicin – indsamling af erfaringer fra klinisk praksis

Ny kræftmedicin tages i brug på baggrund af videnskabelige undersøgelser på udvalgte patientgrupper. Når medicinen anvendes i almindelig daglig praksis, kan erfaringen med medicinen være anderledes. Medicinen anvendes ofte til en bredere patientgruppe end i det kliniske forsøg – for eksempel ved at patienter har flere samtidige sygdomme end tilladt i forsøget. Patienterne kan også i daglig klinisk praksis have andre bivirkninger end undersøgt i de forsøg, der ligger til grund for godkendelsen af lægemidlet. Det vil sige, at når medicinen godkendes og tages i brug, kan der være begrænset viden om, hvem medicinen i en bredere forstand gavner eller ikke gavner. Dette gælder i særlig grad ny biologisk og immunterapeutisk behandling.

Kræftens Bekæmpelse ønsker en mere systematisk opsamling af erfaringerne med ny medicin – så både patienter og læger har et bedre beslutningsgrundlag. Der er behov for at indsamle både patienternes og lægernes erfaring med ny medicin samt kortlægge, hvordan medicin udbredes og anvendes i forskellige behandlingslinjer/kombinationer for forskellige patientgrupper og molekylærbiologiske profiler. Herunder er der også behov for at udforske nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger af ny medicin under ibrugtagning, f.eks. ved at bruge patientrapporterede oplysninger.

Der afsættes derfor i alt 10 mio. kr. af Knæk Cancer 2018-midlerne til indsamling af erfaringer fra klinisk praksis. Styregruppen for DCCC fungerer som tildelingsudvalg for denne pulje. Ansøgningerne underlægges inden da en fagligbedømmelse af en gruppe under fagligt udvalg for DCCC.

Puljen kan søges af faglige grupper – for eksempel DMCG'ere, videnskabelige selskaber, forskergrupper m.v.

Se hele opslaget samt vejledning på www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/knaek-cancer-midler/

Ansøgningsfrister

Der kan ansøges 4 gange årligt. Den 9. januar, 3. april, 6. august og 9. oktober 2019 kl. 15.00.