Inge Marie Svane, professor, overlæge og leder af center for cancer immunterapi


Professor, overlæge og leder af Center for cancer immunterapi, Inge Marie Svane fortæller sammen med en række førende forskere og klinikere om immunterapi i øjenhøjde den 30 august 2018 i Konferencecenter Odeon, Odense. 

14-05-2018

Immunterapi er en ny måde at bekæmpe kræft på og forskningen viser mange lovende resultater med at bruge immunterapi overfor flere og flere kræftformer. Men hvad går det egentlig ud på? Professor, overlæge og leder af Center for cancer immunterapi, Inge Marie Svane fortæller om emnet torsdag d. 30. august 2018 på konferencecenter Odeon i Odense.

Immunterapi dækker over en række forskellige behandlinger, både metoder og lægemidler og nogle former for immunterapi er allerede en del af den almindelige kræftbehandling. Samtidig er immunterapi et område, der forskes meget intensivt indenfor i disse år. Hvor kemoterapi og strålebehandling har til formål direkte at slå kræftcellerne ihjel, går immunterapi ud på at hjælpe patientens eget immunforsvar til at slå kræftcellerne ihjel.

Det kan lyde meget enkelt – og så alligevel ikke. Derfor inviterer en af Danmarks førende eksperter i immun-terapi Inge Marie Svane og Danish Comprehensive Cancer Center til et populærvidenskabeligt foredrag torsdag d. 30. august kl. 17.30-19.00 for alle, der gerne vil vide mere. Foredraget afholdes under kyndig vejledning af blandt andet Inge Marie Svane og andre førende klinikere og forskere. Der vil være præsentationer af nuværende og fremtidige behandlingsmuligheder indenfor immunterapi til kræftpatienter og oplæg fra patienter, som har været igennem et behandlingsforløb med immunterapi.

Lovende resultater med immunterapi
Behandling med immunterapi har vist mange lovende resultater og Inge Marie Svane er en af frontløberne på området. Hun har gennem årene arbejdet for at indføre immunterapi i behandlingen af danske kræftpatienter og modtog bl.a. derfor Kræftens Bekæmpelses Hæderspris i februar 2017.

"Jeg vil gerne være med til at udbrede forskningen og behandlingen med immunterapi endnu mere, da jeg tror på, at det kommer til at være en af de dominerende behandlingstyper i fremtidens kræftbehandling. På Center for Cancer Immunterapi kigger vi derfor også på, hvordan vi kan bruge forskellige former for immunterapi inden for flere kræftformer. Samtidig indgår vi i nationale samarbejder og netværk, så den nyeste viden inden for immunterapi kan komme alle danske patienter til gode", fortæller Inge Marie Svane.

Foredraget er et initiativ til at bringe viden om immunterapi tættere på den almindelige dansker og derfor målrettet offentligheden. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål undervejs i foredraget.

Læs mere og tilmeld dig foredraget om immunterapi på http://www.dccc.dk/kalender/popularvidenskabeligt-foredrage-om-immunterapi/