CONTROL_åbning.png

Mange helbredte børnekræftpatienter er belastede af fysiske og psykosociale senfølger. Det nye center skal blandt andet forske i, hvordan patienternes livskvalitet forbedres. Foto: Colourbox

22-04-2020

Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL) skal danne rammen om nationalt samarbejde om børneonkologisk forskning på tværs af fagområder og problemstillinger. Arbejdet er påbegyndt, og den nationale koordinering forventes at bidrage til endnu mere målrettede indsatser.

Samlingen af børneonkologiske forskningsaktiviteter i Danmark skal styrke forskningen og udvikle indsatser til gavn for patienterne, blandt andet ved at viden og data deles mere effektivt på tværs af landsdele. Det fortæller professor og overlæge, Kjeld Schmiegelow, som leder forskningscentret sammen med professor og overlæge Henrik Hasle fra Aarhus Universitetshospital.

"CONTROL skal fungere som en paraplyforskningsenhed, der skal danne ramme om børneonkologisk forskning i hele Danmark. Samarbejdet og samlingen af aktiviteter i de relativt få steder i landet, hvor der forskes i børneonkologi, vil åbne op for mere udveksling på tværs", siger Kjeld Schmiegelow.  

Ny struktur på vej til bedre udnyttelse af data
Målene med det nye forskningscenter er, at den samlede 5-års overlevelse øges fra 80 % til 90 %, at bivirkninger og senfølger til behandlingen reduceres, og at patienternes livskvalitet forbedres. Et nøgleområde er at drage større nytte af de unikke registre og data vi har i Danmark med en ny datastruktur, som skal håndtere big data.

"CONTROL skal udvikle en big data-struktur til opbevaring af indsamlet data og samtidig sikre adgang til relevante kliniske registre og befolkningsregistre. Til at opbygge en sådan datastruktur, trækker CONTROL på allerede eksisterende ekspertise, blandt andet fra Rigshospitalet, Danmarks Tekniske Universitet og Statens Serum Institut", siger Kjeld Schmiegelow.

Tværfaglig forskning i alle aspekter af cancer hos børn
Forskningen i centret organiseres i 17 arbejdspakker, som dækker omfattende tværfaglige forskningsområder fra diagnostik, genetiske analyser og etik til udvikling af nye behandlinger og forskning i livskvalitet i form af blandt andet aktivitet og leg samt håndtering af senfølger.

"Med de 17 arbejdspakker kobler vi de biomedicinske forskningstiltag, herunder alt fra genetik til farmakologi, med de psykosociale forskningstiltag, herunder alt fra social ulighed til leg og bevægelse, samtidig med at henholdsvis data og etik har særskilte arbejdspakker", fortæller Kjeld Schmiegelow.

Der er etableret et internationalt advisory board med førende børneonkologer, som skal bidrage med perspektiver på centrets akademiske og strategiske aktiviteter. Det forventes således også, at den nationale koordinering af danske forskningsaktiviteter yderligere kan styrke det internationale samarbejde på området.  

Fakta