1,2 mio. kr. til 9 nationale projekter

Ni nationale projekter og netværk på kræftområdet får samlet 1,2 mio. kr. i støtte. Foto: Colourbox

06-03-2018

Danish Comprehensive Cancer Center - DCCC uddeler 1,2 mio. kr. til ni projekter og netværk, der ønsker at styrke kræftforskning og behandling i DK


DCCC støtter op omkring de gode initiativer på kræftområdet og har netop tildelt 1,2 mio. kr. til ni projekter og netværk. Pengene kommer fra en samlet pulje på 5 mio. kr., der i 2018 er afsat til at støtte nationale, tværfaglige og tværdisciplinære initiativer.

I alt har 19 ansøgt om en samlet støtte på 3,1 mio. kr., hvilket viser, at der er brug for pengene i kræftmiljøerne. De ni udvalgte projekter har alle det til fælles, at de involverer parter fra flere dele af landet og understøtter målsætningerne for DCCC om at styrke det nationale samarbejde, hurtig omsætning af forskningsresultater og tiltrækning af eksterne forskningsmidler og ekspertise.

"De mange gode ansøgninger giver et indblik i, hvad der sker i kræftmiljøerne rundt om i landet, hvilket vi i DCCC meget gerne vil være med til at formidle. Vi skal generelt i Danmark blive bedre til at vidensdele, og formålet med DCCC's opslag er, udover at støtte projekter og netværk, også at skabe synlighed om de gode initiativer rundt om i landet. Det er derfor også en forudsætning for at søge om penge, at initiativerne er åbne og kan offentliggøres på DCCC's hjemmeside", siger Nils Brünner, medlem af Fagligt Udvalg for DCCC.

Savner ansøgninger fra kirurgerne og universiteterne
Det er anden runde med opslag fra DCCC og selvom specialerne i ansøgningerne er bredt repræsenteret, så savner bedømmelsesudvalget stadig flere ansøgninger fra kirurgerne og universiteterne.

"Vi vil meget gerne understøtte den translationelle forskning og skabe et DCCC netværk, hvor alle discipliner inden for kræftområdet er repræsenteret, fra laboratoriet til patienten. Hvis vi kan hjælpe med at bygge broer ud til den kliniske praksis og patienterne, så er vi tættere på at nå DCCC' vision om at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og –behandling", siger Cai Grau, formand for Fagligt Udvalg i DCCC.

Nye projekter og netværk kan søge igen i foråret
I foråret er der en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist d. 16. april 2018, hvor forskere og klinikere på kræftområdet opfordres til at søge støtte til projekter, aktiviteter og netværk, der er nationalt forankret, det vil sige, at de inddrager deltagende parter på tværs af landet og er tværfaglige eller tværdisciplinære.

Den samlede pulje for 2018 er på 5 mio. kr. og man kan søge om op til 200.000 kr. til én aktivitet

"Midlerne falder på et tørt sted. Der er mange gode viljer til stede rundt om i landet, der har brug for støtte til at blive realiseret. Derfor er vi også glade for, at midlerne i DCCC blandt andet bruges til at fremme og støtte nationale initiativer, siger Nils Brünner, medlem af Fagligt Udvalg.

"I Danmark er vi isoleret set ganske langt fremme med forskning i kræft og behandling af kræftpatienter, men som land kan vi blive bedre. Forstået på den måde, at hvis vi bliver bedre til at dele vores forskning på tværs af landet og hurtigere får omsat forskningsresultater til klinisk praksis, så kan vi nationalt styrke kræftforskningen og –behandlingen og dermed løfte os op på et internationalt niveau", fortsætter Nils Brünner.

Nyheder om DCCC projekter i andre medier
Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagen