Målinger af kræft-DNA i blodet kan betyde, at en lang række patienter kan skånes for operation. Foto: Colourbox,

24-02-2021

De seneste år har et klinisk dilemma med tiltagende hyppighed manifesteret sig: Hvad gør vi, når polypfjernelse i forbindelse med koloskopi tilfældigt har fundet en tidlig tarmkræft? Med andre ord, er det nødvendigt at supplere med tarmresektion (operation) eller er det tilstrækkeligt blot at holde øje med kræftens udvikling via målinger af kræft-DNA i blodet? Ofte vælges operation, hvilket resulterer i, at man hos ca. 85% af de opererede ikke finder yderligere sygdom.

Med 200.000 kroner i støtte fra DCCC kan Mads Falk Klein, Københavns Universitetshospital, Herlev, og resten af holdet bag ansøgningen, nu forberede et studie, der undersøger, om cirkulerende tumor DNA (ctDNA) kan måles hos de patienter, som har yderligere sygdom i kroppen. Med den viden vil man kunne målrette operation mod dem, der har behov for det, mens de patienter, hvor det ikke er muligt at måle ctDNA ikke behøver at blive opereret.

Dermed kan man spare en stor gruppe patienter for risikabel, ressourcekrævende kirurgi.

Studiet udføres i samarbejde med DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling. Mads Falk Klein er medlem af Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)'s bestyrelse, DCCG's Videnskabelig Udvalg og DCCG's repræsentant i DMCG.dk.

Læs mere om projektet her