kort med deltagerlande-2.jpg

Indien, Australien, Uruguay. De næsten 400 deltagere i research webinaret om analkræft kommer fra hele verden. 

05-11-2020

Der var egentlig lagt op til verdens første internationale konference om analkræft. Flere fonde havde støttet projektet, og programmet var ved at tage form. Men så trak coronapandemien tæppet væk under arrangementet. Erstatningen blev et mindre webinar for at holde lidt gang i netværket, men torsdag sidder mere end 350 forskere og klinikere fra mere end 30 lande klar til at deltage foran skærmene.

 

I Danmark konstateres der blot i omegnen af 150 nye tilfælde af analkræft årligt. Men antallet er stigende. Samtidig er både udredning, behandling og opfølgning af analkræft en kompleks, multidisciplinær udfordring. Derfor er der i høj grad behov for internationalt forskningssamarbejde og erfaringsudveksling.

"Analkræft er en sjælden sygdom. Det betyder, at mange læger sidder alene og ikke kan forske, fordi de har for få patienter, for lidt tid eller mangler andre ressourcer. Man kan ikke klare det alene, så der er virkelig behov for internationalt samarbejde for at finde bedre måder at behandle sygdommen," siger Karen-Lise Garm Spindler, der er formand for Dansk Anal Cancer Gruppe, overlæge og professor på Aarhus Universitetshospital.

Netop derfor havde Dansk Anal Cancer Gruppe og Nordisk Anal Cancer Netværk besluttet sig for at arrangere verdens første internationale møde for forskere og klinikere. For blot to år siden stablede de samme arrangører det første nordiske multidisciplinære symposium om analkræft på benene. Arrangementet var en succes, og det lykkedes at samle 60 forskere og kræftlæger.

I år skulle kredsen af deltagende lande udvides. Arrangementet skulle være internationalt. Ambitionerne var store. Men som med så mange andre 2020-arrangementer, spændte coronapandemien ben for de store planer. Det stort anlagt møde måtte aflyses og erstattes af et webinar.

"Vi var bestemt ikke begejstrede for at aflyse det fysiske møde, men der var ikke noget at gøre. Og jeg synes, vi har fået det bedste ud af situationen ved at holde et webbaseret møde i stedet for," siger Karen-Lise Garm Spindler.

Lægger fundamentet til succes i 2021

 

Karen-Lise Garm Spindler_mindre.jpgKaren-Lise Garm Spindler håber, at den store tilslutning til webinaret betyder, at rigtig mange forskere og klinikere vil deltage i den fysiske konference næste år. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Når Karen-Lise Garm Spindler konstaterer, at arrangørerne har fået det bedste ud af situationen, er det en konklusion præget af en god portion beskedenhed. For selvom webinaret egentlig primært var tænkt til at "holde gryden lidt i kog", har mere end 350 kræftforskere og –klinikere tilmeldt sig arrangementet.

Dermed er skinnerne lagt til succes for den første internationale konference for analkræft, International Multidisciplinary Anal Cancer Conference (IMACC), som afholdes i Aarhus den 11.-12. november 2021.

"I og med, at arrangementet er det første af sin slags, vil der altid være usikkerhed om tilslutningen, men i og med, at folk nu kan sidde hjemmefra – eksempelvis i Georgien eller Indien – og deltage, har det nok betydet flere deltagere," siger Karen-Lise Garm Spindler.

Og online-successen skal omsættes til succes for den fysiske konference næste år.

"Når folk har oplevet vores gode og fagligt relevante program, tror jeg på, at det vil få flere til at tage turen til Aarhus for at deltage fysisk næste år. Faglige drøftelser fungerer bedst, når man er i samme lokale – så forhåbentligt kan vi samle rigtig mange læger, fysikere og forskere inden for analkræftområdet næste år".

Se program for webinaret her.

International konference om analcancer afholdes i 2021
Den første International Multidisciplinary Anal Cancer Conference (IMACC) afholdes i Aarhus i 2021. Læs mere her.

Fakta

Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) består aktuelt af 20 medlemmer fra Herlev, Vejle og Aarhus Sygehus, med repræsentanter fra de onkologiske, kirurgiske, patologiske og radiologiske/nuklearmedicinske afdelinger. DACG's formål er at skabe det forskningsbaserede grundlag for optimal diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med anal cancer.

Udredning og behandling af anal cancer varetages i Danmark på tre centre i Herlev, Vejle og Aarhus, og kirurgien er centraliseret i Herlev og Aarhus.

Nordisk Anal Cancer Netværk (NOAC) samler forsker og klinikere fra Norden, som er involveret i den multidisciplinære behandling af patienter med anal cancer, og fungerer som platform for at dele nyheder på området og udbygge netværket i de nordiske lande. Formålet med NOAC er at udbrede kendskabet og styrke behandlingen af patienter med den sjældne kræftsygdom.