Kvinde på hometrainer mindre.jpg

Stort studie skal kortlægge effekten af intensiv træning inden kræftoperation og kemoterapi - træning kan muligvis betyde øget overlevelse. Foto: Colourbox.

03-11-2020

To intensive træningssessioner om ugen under kyndig vejledning af en fysioterapeut kan muligvis betyde øget overlevelse for patienter, der skal opereres for kræft, viser et dansk pilotstudie. Nu skal de potentielt gavnlige effekter af systematisk træning kortlægges i stort studie.


Når du får konstateret kræft i Danmark, gør lægerne meget ud af at rådgive dig om sund kost og alkoholvaner samt at opfordre dig til at kvitte smøgerne. I fremtiden kan lægernes velmenende råd blive udbygget med vigtigheden af fysisk træningen inden et hårdt kræftforløb med operation og kemoterapi.

"Vores hypotese er, at de patienter, der to gange om ugen deltager i intensiv fysisk træning på et af vores centre, vil være bedre i stand til at gennemføre det hårde forløb, som en kræftbehandling med operation og kemoterapi er," siger Pieter De Heer, der er overlæge ved Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet og leder af det store træningsstudie, som udføres i sammearbejde med Center For Aktiv Sundhed (CFAS).

Når Pieter De Heer har en hypotese om, at den intensive træning vil gavne patienternes behandlingsforløb skyldes det, at han allerede har været med til at gennemføre et mindre studie – et såkaldt pilotstudie – på området.

"I pilotstudiet så vi, at de patienter, der trænede generelt klarede behandlingsforløbet bedre, de havde en bedre livskvalitet og en større muskelmasse. Det er de resultater, vi gerne vil se, om vi kan bekræfte i et større studie med en bedre videnskabelig metode, siger overlægen.

Træningscenteret skal være tæt på patienten

En af de store forskelle på de nye studie og det tidligere gennemførte pilotstudie er, at patienterne ved lodtrækning bliver delt ind i to grupper. Begge grupper modtager råd og vejledning om kost, motion og alkoholvaner, men kun den ene gruppe får tilbudt 6 ugers intensiv træning med vejledning fra en fysioterapeut op til operationen.

Når forskerne benytter sig af den fremgangsmåde, kan de med meget stor sikkerhed sige, at det er den systematiske træning, der er årsagen, hvis det viser sig, at den ene gruppe patienter oplever en større livskvalitet, kommer bedre gennem behandlingsforløbet og måske endda har en højere overlevelse.

For at kunne gennemføre forskningsprojektet skal patienterne kunne passe træningen ind i en hverdag, hvor kræftdiagnosen, den kommende operation, kostændring og bekymringer for fremtiden i forvejen fylder meget. Det er derfor vigtigt, at træningscentrene er placeret tæt på patienterne, så det er nemt at passe sin træning.

Det har derfor været afgørende, at projektet fik støtte til at komme godt fra start.

"Med en bevilling fra DCCC kunne vi arbejde intensivt med at forberede protokollen og etablere den nødvendige infrastruktur for projektet. Vi har haft meget fokus på at opbygge et netværk af samarbejdscentre og sikre et godt samarbejde mellem hospitaler og kommuner. Samtidig kunne vi åbne for patientinklusion allerede i efteråret 2018, og det stærke netværk af træningscentre betød allerede tidligt i projektperioden en høj rekrutteringsrate," siger Pieter De Heer.

Er resultaterne af forskningsprojektet så gode, at kræftpatienterne fremover skal tilbydes et lignende træningsforløb inden operation og kemoterapi, vil det kræve et fintmasket og landsdækkende netværk af træningscentre.

"Folk, der får kræft i spiserøret er i gennemsnit mellem 65 og 80 år. Mange af dem er ikke vant til at træne, og de er i forvejen nedtrykte, derfor er vi meget glade for samarbejdet med det kommunale sundhedsvæsen og deres træningscentre," siger Pieter De Heer.

Fakta

Studiet undersøger patienter med kræft i spiserøret, mavesækken og munden (esophagus, cardia og ventrikel-cancer). Disse patienter behandles med omfattende kirurgi, kombineret med kemoterapi og ofte også stråleterapi. Der diagnosticeres årligt ca. 1.150 patienter med kræft i spiserøret, mavesækken og munden.

På nuværende tidspunkt har cirka 125 patienter været igennem forløbet. Målet er at nå 310. Indsatsen med at rekruttere patienter til forsøget er lige nu indstillet på grund af covid-19.

Forsøget er blindet, så forskerne ved ikke, hvilke patienter, der har modtaget den intensive træning. Derfor kan de endnu ikke give nogle indikationer af, hvordan de første patienter har reageret på træningen.

I 2019 modtog studiet yderligere støtte i form af to store bevillinger på 5 mio. fra TrygFonden og ca. 3 mio. fra World Cancer Research Fund.

Læs mere om projektet Implementering af struktureret træningsforløb og perioperative protokoller i forbindelse med operabel ECV cancer.

Læs mere om mulighederne for DCCC-støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet.