Bevillingsår: 2018

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 80.000 kr.

Formålet er at forberede et videnskabeligt forsøg, som vil afprøve effekten af strukturerede træningsforløb. Kirurgisk behandling af ventrikelkræft er kompleks og kombineres ofte med intensiv kemoterapi eller strålebehandling. Træningsforløb kan potentielt sikre fremgang i patienternes helbredstilstand og overlevelse samt bidrage til at mindske komplikationer fra behandlingen. Med projektet er der skabt en ny model for at afprøve og implementere træningsforløb lokalt i patienternes nærområde ved hjælp af et samarbejde med de kommunale sundhedscentre.
Dette sker i et samarbejde mellem de større universitetshospitaler samt kommunale sundhedscentre. Samarbejdet bygger på optimering og især standardisering af patientens præ-, per- og postoperative forløb i forhold til den tværfaglige behandling af ECV cancer.

DCCC har givet støtte til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigatorinitierede studie. Det er efterfølgende lykkes projektgruppe at hjemsøge fondsfinansiering til gennemførelsen af studiet. Det er første gang, at et træningsforløb af denne størrelse rulles ud med et set-up, der inddrager de kommunale sundhedscentre, som skal levere en standardiseret intervention og stå for dataindsamling. Studiets resultater forventes at kunne offentliggøres 2023.

Deltagende parter

  • Pieter de Heer, overlæge, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet. Primær kontaktperson, mail: pieter.de.heer@regionh.dk
  • Onkologisk Afdeling fra Odense Universitetshospital og Rigshospitalet,
  • Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet
  • Øvre Gastrointestinal Kirurgi, Odense Universitetshospital
  • Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Nyhed
Træning inden kræftoperation kan give øget overlevelse fra 3. november 2020