Det onkologiske hjerte_web.jpg

DCCC netværket DOC har for anden gang samlet fagfolk med interesse for det onkologiske hjerte til et internat, hvor samarbejde og vidensdeling er en del af programmet. Foto: Niels Aage Skovbo.

21-02-2019

Hvordan samler man fagfolk med interesse for det onkologiske hjerte og skaber en platform for samarbejde og vidensdeling? Det DCCC støttede netværk DOC har fundet en metode, der virker. Afsæt tid, rum og rammer og invitér alle interesserede til at være en del af netværket med mulighed for at deltage i arbejdsmøder, hvor ærmerne smøges op og viden deles på tværs af specialer og regioner.


Det første møde i DOC netværket blev afholdt som et to-dages internatmøde i juni 2018. Her blev igangværende og nye studier vendt og platformen for det fremtidige samarbejde etableret. Det andet møde blev afholdt i januar 2019, hvor 28 onkologer, fysikere, kardiologer samt NUK- og PET specialister fra flere centre i Danmark deltog. Mødet havde til formål at give en status på de studier, der blev drøftet på det første DOC internatmøde og give rum til gruppearbejde omkring studierne MAMMA 2 og Lunge-esofagus (studie 3).

Kort status på de enkelte studier
Studie 1: Markører for tidlig hjerteskade efter onkologisk behandling - en gennemgang af studier. Herunder diskussion af hvilke undersøgelser, der er hensigtsmæssige at bruge i danske onco-cardiologsike studier ved Ebbe Lorenzen.
Status: Ebbe Lorenzen gennemgik studier og konkluderede, at der ikke findes evidensbaserede nationale/internationale retningslinjer for, hvilke markører, der er sikre tidlige markører for sen hjertesygdom. Ganske kort fremlagde han derpå Mamma 2 studiet, som blev genstand for et stort gruppearbejde senere på dagen.

Studie 2: Forslag til nationalt studie på tværs af DMCG-er med hensyn til indtegning af hjertets hjertekamre på terapi-CT-scanninger ved Ebbe Lorenzen & Marie Louise Milo.
Status: Sammen med fysiker Christian Rønn (OUH) ansøger Ebbe Lorenzen DCCC om støtte til at afholde et 2-dages internat med henblik på, at læger med interesse for hjertesygdom efter strålebehandling mødes og indtegner hjertets substrukturer på adskillige terapi-CT-scanninger. Planen er, at disse indtegninger skal bruges til at etablere et nationalt atlas for automatiseret hjerteindtegning på terapi-CT-scans for alle kræftformer, hvor der gives hjertenær RT. Dette atlas vil blive værdifuldt i fremtidige studier.

Studie 3: Prognostisk værdi af coronar calcium score og statin behandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge og esophagus kræft ved Tine Schytte, Marianne Knap og Gitte Persson.
Status: Marianne Knap præsenterede aktuel status på studiet, som blev genstand for et stort gruppearbejde senere på dagen. Der er bl.a. fokus på, at coronar calcium scores aflæses efter samme retningslinjer på tværs af de nationalt, planlagte studier af Ca scores på CT.

Studie 4: Hjerte-PET: perfusion og funktion ved Jens Sørensen og Lars Poulsen Tolbod
Status: Præsentationen viste flere eksempler på forskellige typer PET scanninger samt fordele og ulemper. PET vil utvivlsomt kunne bidrage med vigtig information i de planlagte studier.

Studie 5: Heart position reproducibility in deep inspiration breath hold (DIBH) radiotherapy for lung cancer ved Mirjana Josipovic.
Status: Mirjana viste data fra hendes ph.d. projekt, herunder data på reproducerbarhed af hjertet mellem de gentagne DIBH. Reproducerbarhed er høj, men der blev også observeret i få patienter, at hjertet (uventet) kan ændre cirkumferens med 1-2 cm mellem de gentagne DIBH.

Studie 6: PROMS ved hjertesvigtpatienter ved Anders Bonde Jensen.
Status: Anders Bonde Jensen fremlagde, at der ikke findes validerede PROM skemaer til hjertesvigt patienter. Man skal nøje overveje, hvad man ønsker at vide, og derpå selv udvikle et relevant skema.

Status på øvrige projekter fra sommerinternatet
Ann Banke fortalte, at hendes hjerte-herceptin-studie er i proces og meget gerne skal blive nationalt.

Læs tidligere nyheder om DCCC DOC netværket
Stærkere samarbejde mellem læger skal give bedre behandling
Tre-dages internat resulterer i ni nye protokoller

Kontakt
Professor, Birgitte Vrou Offersen
Institut for Klinisk Medicin, afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
Aarhus Universitetshospital
Mail: birgoffe@rm.dk