DOC internat

41 læger og fysikere deltog d. 18-20 juni 2018 i et fælles internat på Sandbjerg Gods. Resultatet heraf blev 9 nye protokoller, hvor hovedparten er nationale og involverer flere specialer (fx. cardiologi, onkologi og nuklear medicin)

04-07-2018

Første DCCC COR (Cardio Onkologisk netvæRk) internat blev afholdt den 18.-20. juni på Sandbjerg Gods. Der var 41 deltagere fordelt på læger og fysikere med speciale i onkologi, kardiologi, pædiatri, nuklear medicin og epidemiologi, som repræsenterede hospitaler på tværs af Danmark. Desuden deltog fysiker Marianne Aznar fra Manchester, UK.

Mødet var præget af stor entusiasme, energi og drivkraft til at lave nationale studier til afdækning af det onkologiske hjerte. Efter en brainstorm kom der en række ideer til projekter frem, som resulterede i dannelse af 6 grupper med forskellige fokusområder bl.a.: cardio-onkologi ved esophagus og lungekræft med fokus på strålebehandling evt. kombineret med systemisk behandling, cardio-onkologi ved brystkræft vurderet ud fra kalkscores på CT scans fra stråleplanlægning, lipider og hjertesygdom ved brystkræft, nordisk studie om antracyclinbehandlede børns risiko for hjertesygdom som voksne, randomiseret studie til brystkræftpatienter i behandling med trastuzumab med test af MUGA versus måling af hjertemarkører i blodet og flere andre emner. 

Ni nye nationale protokoller

Den efterfølgende dag var præget af intenst arbejde på de forskellige studier, som blev defineret dagen før, og derudover blev flere studier ”født” ud af diskussionerne. Sidst på dag to blev status på studierne fremlagt i plenum til generel diskussion og gensidig inspiration.

Udarbejdelse af protokollerne fortsatte den sidste dag og det endelige produkt af internatet blev ni protokoller, hvor hovedparten bliver nationale og involverer flere specialer (f.eks. cardiologi, onkologi og nuklear medicin). Samtidig blev det nationale netværk mellem specialister fra forskellige specialer betydeligt styrket både fagligt og socialt.

Fra DCCC COR til DOC - DCCC Onco-Cardiology

Det blev besluttet at ændre navn fra DCCC COR til DOC – DCCC Onco-Cardiology og der blev lagt en plan for fremtiden for at fastholde den gode energi fra internatet. Derfor afholder DOC et nyt møde d. 17. januar 2019, og der er planer om en ny workshop med en overnatning i okt./nov. 2019.

Læs nyheden - Stærkere samarbejde mellem læger skal give bedre behandling

Læs DOC nyhedsbrev Juli 2018

Læs mere om DOC netværket på www.dccccor.dk

Læs mere om bevillingen til det tidligere DCCC COR - nu DOC netværk