Bevillingsår: 2017

DCCC støtter med 200.000 kr. til etabling af et nationalt, tværfagligt netværk på området

Formålet med DCCC Onco-Cardiology - DOC er at optimere dansk forskning i kardielle senfølger efter kræftbehandling ved at facilitere nationale forskningsprotokoller.

Netværket skal sikre, at danske forskningsaktive grupper, der arbejder med kardio-onkologiske projekter, kender hinanden og i videst muligt omfang samarbejder. DOC skal øge fokus på kardio-onkologiske problemstillinger og bidrage til, at alle patienter i risiko for at udvikle hjertesygdom efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.

Der er iværksat flere studier om hjertesygdomme hos kræftpatienter med afsætte i netværket, her i blandt et studie som omhandler tidlig opsporing af hjertekarsygdom hos patienter behandlet for kræft i barndommen samt et om tidlig hjerteundersøgelse af kvinder, der modtager strålebehandling for brystkræft med risiko for alvorlig stråleinduceret hjertesygdom. For mere information og de mange øvrige studier som har sit afsætte i netværket henvises til DCCC Onco‐Cardiology's hjemmeside.

Deltagende parter

  • Birgitte Vrou Offersen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: birgitte.offersen@auh.rm.dk 
  • Kirsten Melgaard Nielsen, Aarhus Universitetshospital
  • Marianne Nordsmark, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Steen Hvitfeldt Poulsen, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
  • Ebbe Lorenzen, Radiofysisk laboratorium, Odense Universitetshospital
  • Gitte Persson, Onkologisk afdeling R, Herlev-Gentofte Hospital
  • Mads Damkjær, Odense Universitetshospital
  • Mirjana Josipovic, Rigshospitalet
  • Tine Schytte, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Arrangementer

DCCC Onco-Cardiology internat, 15. & 16. november 2021

DCCC Onco-Cardiology internat, 26.-27. maj 2021

DOC møde d. 17. januar 2019

DCCC Cardio Onkologisk netværk internat, 18.-20. juni 2018

Nyheder
Drivkraften er det onkologiske hjerte, februar 2019

Tidlig opsporing af hjerte-kar-sygdom hos patienter behandlet for kræft i barndommen, februar 2019

Stærkere samarbejde mellem læger skal give bedre behandling, Kræftens Bekæmpelse, december 2018

Læs nyheden om internatet: Tre-dages internat resulterer i ni nye protokoller, juni 2018

Samarbejdet skal sikre synergi mellem studierne, oktober 2018