Tenna Vesterman Henriksen giver et indblik i, om vi kan forudsige hvem der blandt tarmkræftpatienter får tilbagefald med en blodprøve. Tenna var en af de 7 udvalgte unge forskere, der blev valgt til at præsentere på hovedscanen til Danske Kræftforskningsdage 2021. Foto: DCCCDKD2021, Rune Borre-Jensen

09-06-2022

På kort tid er Danske Kræftforskningsdage blevet det sted, som samler den danske kræftforskning og skaber et fælles forum som mange havde savnet. Hvert år hædres de bedste indsendte abstracts fra unge forskere med en invitation til hovedscenen. Det faglige input var knivskarpt i år, men de udvalgte er fundet - og er netop nu i gang med at forberede deres præsentation.

 

Dansk Kræftforskningsdage er med til at knytte kræftområdet tættere sammen. Det er også en fælles festdag, og som en del af konferencen fejres og hyldes de kommende faglige spydspidser - dygtige yngre forskere - nøje udvalgt efter tæt konkurrence.

I år modtog konferencens sekretariat i alt 167 poster-abstracts fordelt i ni undertemaer. Fra den guldgrube har et tværfagligt bedømmelsesudvalg udpeget de allerbedste – og allerede her var det stærke fællesskab til at føle.

"Alle, som vi har inviteret ind som faglige bedømmere på hvert deres tema, har takket ja med det samme – og i tilfælde af sammenfald af interesser har det været virkelig smidigt at finde alternative bedømmere – folk vil være en del af det her", fortæller den sessionsansvarlige for postersessionen Ulrik Lassen, der er professor på Onkologisk klinik, Rigshospitalet og leder af Forskningscenter for Målrettet Behandling af Hjernetumorer.


Morgendagens faglige spydspidser: de udvalgte yngre forskere til scenen
Fra de indsendte abstracts er der udpeget den absolutte faglige top af yngre forskere. De har vundet prisen "Exceptional Young Scientist Abstract". I stedet for at præsentere en poster er de udvalgte inviteret på hovedscenen i sessionen 'Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset'.

Der er udvalgt i alt syv yngre forskere, som har indsendt de bedste abstracts. Som en del af deres pris får de hver især tilbudt et forløb med professionel coach i forskningsformidling, Marianne Godt Hansen. Det bidrager til læring og erfaringer, der kan bruges i den videre forskningskarriere. Og naturligvis knivskarp tværfaglig formidling - til glæde for både afsender og modtagere på dagen.

Der er høj faglig udmærkelse i at bedrive exceptionel forskning i den vidtfavnende sammenhæng, der er Danske Kræftforskningsdage. Et abstract skal spille på alle parametre, som gælder for det brede og nationale kræftområde, såvel som på de fagligt specifikke.

"Det er selvfølgelig en stor anerkendelse at blive udvalgt til hovedscenen, og erfaringen herfra kan du bruge både til fremtidige præsentationer og fondsansøgninger – og så pynter det bestemt på et CV", siger Ulrik Lassen.

Nedenfor kan du se titler og presenting author for de udvalgte til hovedscenen, der har vundet prisen "Exceptional Young Scientist Abstract".

De 7 udvalgte til hovedscenen

 • i: Automated Segmentation of Brain Structures Using Machine Learning
  Kim Møller Hochreuter, Cand. Scient. ph.d.-studerende, Dansk Center for Partikelterapi
 • ii: Hændelser i det diagnostiske forløb for kræft; en spørgeskemaundersøgelse i almen praksis
  Gitte Bruun Lauridsen, Ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
 • iii: Monocytosis in primary care and risk of hematological malignancy
  Mathilde Egelund Christensen, MD, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet
 • iv: SFRP1 promoter hypermethylation: a prognostic and predictive blood-based biomarker in patients with stage IV pancreatic ductal adenocarcinoma
  Benjamin Emil Stubbe, MD, Ph.d. fellow, Mave- og tarmkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • v: Perceived susceptibility to depression among Danish women with newly diagnosed breast cancer
  Annika von Heymann, PhD, MSc Psych, Cancer Survivorship and Treatment Late Effects (CASTLE), Onkologisk afdeling, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet
 • vi: Fælles beslutningstagning om behandling ved recidiv af højgradsgliom – hvad er vigtigt for patienter og pårørende?
  Helle Sørensen von Essen, Ph.d.-studerende, Neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital
 • vii: Adherence to follow-up after non-negative HPV-tests among women aged 60-64 and the derived resource use: A register-based cohort study
  Susanne Fogh Jørgensen, postdoc, Afdeling for Folkeundersøgelser, Screening for kræft, Regionshospitalet Randers

Et eksempel på den gode og skarpe tværfaglige formidling leveret på scenen, fra sidste års udvalgte unge forskere, kan ses ved at klikke på linket her. I bunden af linkets artikel findes også de andre udvalgte til hovedscenen i 2021.


Den fysiske postersession er tilbage – og udvidet med flash talks
Det altid tilbagevendende centrale aspekt af konferencen er postersessionen. Efter en online-session sidste år, vender den nu fysisk og stærkt tilbage.

Udvælgelsen var ikke let i år, for niveauet var højt. Rundt regnet 120 postere er udvalgt til posterpræsentation. Af dem har 12 fået ekstra gode vurderinger, og får i år muligheden for at præsentere pointer fra deres poster på flash talk scenen. Som en del af postersessionen på hver konferencedag er der derfor mulighed for at høre – og komme med inputs til - seks korte oplæg.

"En flash talk giver dig muligheden for at sætte dit fokus, som du ønsker det. Du er mere fri end på din poster til at fremhæve særlige aspekter ved din forskning – måske de aspekter, som du ønsker tilhørernes kommentarer på. Bagefter kan du invitere til yderligere dybdegående samtaler ved din fysiske poster", fortæller Ulrik Lassen om fordelene ved at blive anerkendt med en flash talk.

Fællesskab knytter nationalt samarbejde tættere sammen
Deltagerne på konferencedagene er alle de relevante sundhedsfaglige fra fysioterapeuten over diætisten til sygeplejersken og den brede vifte af lægefaglige deltagere. Konferencen har desuden en stor styrke i, at en god andel af programmet også har et fokus på, hvordan forskningen bliver omsat til konkret praksis på de enkelte afdelinger og kommer til gavn for patienterne. Derfor er der også deltagere fra både ledelsessystemet, patientforeninger og patientrepræsentanter med på konferencen.

"Formålet med at afholde én i sandhed tværfaglig konference på det nationale kræftområde er at repræsentere hele kræftrejsen. Alle deltagere bliver inspireret på forskellige måder i kraft af deres meget forskellige baggrunde. Det giver en lærerig diskussion, og en meget givtig grobund af fælles viden, når for eksempel nye behandlingstiltag skal sættes hurtigt i værk over hele landet", fortæller Henrik Frederiksen, formand for fagligt udvalg i Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC, samt professor og overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Danske Kræftforskningsdage handler om alt fra tidlig diagnostik over behandling til patienters deltagelse i kliniske studier, palliation og meget mere. Den brede vifte af forskning skal præsenteres til et bredt publikum. Faglig udmærkelse i så vidtfavnende en sammenhæng tværfaglige formidling og vidensdeling, som er konferencens kerne, fører gode ting med sig.

"Der hersker en stærk følelse af fællesskab og 'storfamilie' på dagene. Vi er nationalt på klatreruten op af samme bjerg med samme mål: patienternes bedste. Det er en af grundende til, at også 'negative' resultater er meget velsete at få præsenteret – for så skal 'vi' sammen finde den optimale alternative klatrerute, og altså nationalt ikke bruge mere tid og penge, hvis noget viste sig ikke at virke", forklarer Henrik Frederiksen.

Også i år er et abstract med negative resultater blevet præmieret med ekstra anerkendelse – denne gang i gruppen udpeget til en flash talk.

De 12 valgte til Flash Talks

En god mulighed for at finde nye samarbejdspartnere
Ulrik Lassen gentager, at for alle præsentationer, fra den unge forsker udvalgt til hovedscenen til senioren, hvis oplæg er en del af en programsat session, der gælder det særlige for Danske Kræftforskningsdage: hele det brede kræftlandskab ser og hører dig.  

Det hjælper med at bane vejen for en hurtigere implementering, hvis man står med vigtige pointer, som har bred gyldighed. For der sidder både kolleger fra nær og fjernt samt beslutningstagere i salen.

På den måde fungerer Danske Kræftforskningsdage som et fælles forum, hvor vi kaster 'klatrekroge' op af bjergvæggen, som vi senere kan være sammen om at trække kræftområdet opad med. Frem for kun at være egen forskningsgruppe, som skubber på 'klatringen' bagfra.

Og hvis vi bliver i klatremetaforen, så vil flere kroge og tove stabilisere de fleste bjergbestigere. På samme måde er Danske Kræftforskningsdage også et oplagt sted at møde og etablere nye samarbejder – håndgribeligt stabiliseret ved mindst ét årligt fysisk møde.

"Det er jo en slags årlig festdag; det er noget særligt, at være i rum med så mange dybt dedikerede mennesker – personligt går jeg altid løftet derfra – og ofte med nye samarbejdsprojekter", fortæller Henrik Frederiksen.

Og Ulrik Lassen supplerer:

"Konferencen er blevet noget, som 'man' gerne vil med til. Der er anerkendelse i at præsentere til Danske Kræftforskningsdage – for alle."

Danske Kræftforskningsdage 2022

Det er nu fjerde gang at DCCC sammen med De Multidiciplinære Cancergrupper, DMCG.dk, arrangerer konferencen, der over to dage huser 500 deltagere.

Det er endnu muligt at tilmelde sig konferencen Danske Kræftforskningsdage 2022 ved at klikke på linket her.

Program, FAQ og mere information får du ved at følge linket her.