DCCC uddeler støtte

DCCC uddeler 2,5 mio. kr. i støtte i 2017 til nationale projekter og netværk. I 2018 kommer der en ny runde med opslag på en samlet pulje på 5 mio. kr. Foto: Colorbox, Torben Kjeldsen, Grafisk Service, RM. 

04-12-2017

Et af DCCC's første initiativer i 2017 var at afsætte et årligt beløb til at støtte etablering af nationale, tværfaglige miljøer og netværk samt udvikling af tværfaglig, kompetencegivende initiativer.

 

Det første opslag i september 2017 resulterede i 32 ansøgninger om støtte på i alt 5,4 mio. kr. DCCC valgte at yde støtte til 20 spændende nationale og tværfaglige projekter og initiativer.

"Niveauet på ansøgningerne var højt, og vi var stolte over at kunne støtte 20 aktiviteter, som alle bidrager yderligere til at styrke kræftforskningen og -behandlingen i Danmark", fortæller Anne Bukh.

Det tyder på, at opslaget har ramt et aktuelt behov og derfor har Styregruppen også besluttet at have en ny runde med opslag i 2018, hvor den samlede pulje bliver på i alt 5 mio. kr. Rammerne for at søge støtte hos DCCC er brede, så længe aktiviteterne kan dokumentere, at de samarbejder på tværs af landet og fagdiscipliner. Dette valg er bevist og fastholdes også i 2018, hvilket Kristian Helin, medlem af Styregruppen er rigtig glad for.

"Vi vil gerne have, at miljøerne kan se DCCC's opslag som en mulighed. Denne bottom-up approach giver plads til, at behovene og ideerne i miljøerne kommer frem og giver et værdifuldt indblik i, hvilke initiativer, der er gang i på tværs af landet og disciplinerne", siger Kristian Helin.

Der har netop været en ny ansøgningsrunde med frist den 21. januar 2018. Næste ansøgningsfrist bliver den 16. april 2018.

Læs mere om støttemuligheder hos DCCC.

Andre nyheder om uddeling af støtte

Nyt kræftcenter uddeler 2,5 mio. kr. til netværk og samarbejde

Kræftcenter uddeler 2,5 mio. kr. til nationale initiativer