De unge voksne skal have bedre og mere målrettede tilbud efter endt kræftbehandling, mener Maria Aagesen fra REHPA, der har taget opgaven på sig. Foto: REHPA.

07-06-2021

Når unge voksne i alderen 18-39 år har været igennem kræftbehandlingen og kommer ud på den anden side, venter der lidt af en omvæltning for mange af dem. De kan ikke nødvendigvis det samme som før og mangler målrettet hjælp, støtte og træning for at klare hverdagen og genvinde livskvaliteten. Det skal der nu laves om på, mener Maria Aagesen, der skriver ph.d. i rehabilitering.


De fleste af os forbinder nok rehabilitering med ældre mennesker, der skal have hjælp til at klare sig selv og få et meningsfuldt liv, men kræft rammer også unge voksne, der har andre behov for hjælp efter et kræftforløb end ældre. Desværre findes der ikke rehabiliteringstilbud, der er målrettet de unge voksne, og det vil Maria Aagesen, der er ph.d.-studerende ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation i Region Syddanmark, gøre noget ved. Sammen med forskerkollegaer har hun kortlagt, hvilke behov inden for rehabilitering den lidt oversete målgruppe har.

"Vi ved, at nogle af de unge kræftpatienter har svært ved at vende tilbage til det liv, de havde før kræften. Vi ved også, at den rigtige rehabilitering kan hjælpe dem godt på vej, men vi ved faktisk ikke ret meget om, hvad de har brug for. Derfor har vi gået i dialog med de unge voksne, deres familie og en række fagprofessionelle, så vi kan målrette indsatsen til dem og give dem de nødvendige redskaber til at få et meningsfuldt liv," siger hun.

Konkret har forskergruppen bedt de unge voksne, der har været gennem kræftbehandling, deres familier, sundhedsprofessionelle, socialrådgivere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og foreningslivet deltage i en brainstorm om, hvilke typer af tilbud, de har brug for.

Den øvelse førte til en masse gode ideer, som de medvirkende blev bedt om at sortere og inddele i forskellige temaer. Efterfølgende vurderede de medvirkende vigtigheden af hver enkelt idé på en skala fra 1 til 5. Det grundige arbejde med indsamling og vurdering af ideer betyder, at Maria Aagesen har høje forventninger til resultaterne.

"Nu skal vi i gang med at udvikle selve rehabiliteringsindsatsen. Vi har en stærk tro på, at vi kan udvikle en indsats, der giver resultater, fordi den bygger på behov og indsigt fra både de tidligere kræftpatienter, deres omgivelser og dem, der skal levere indsatserne," siger hun.

Præsentation er en vigtig anerkendelse af rehabiliteringens betydning

Når Maria Aagesen i slutningen af august træder op på hovedscenen ved Danske Kræftforskningsdage og præsenterer sin forskning for 500 kræftforskere og –klinikere, patienter og beslutningstager fra hele landet vil hun gribe chancen til at sætte vigtigheden af rehabilitering på dagsordenen.

"Det er jo en virkelig unik mulighed, fordi det er et af de få fora for folk, der interesserer sig for, ja brænder for kræftpatienters helbred. Jeg er drevet af et ønske om at ville kvalificere praktikernes arbejde og på den måde være med til at gøre en forskel for patienterne," siger Maria Aagesen og supplerer:

"Rigtig meget forskning fokuserer på at forebygge og behandle kræft, mens rehabiliteringsperspektivet ikke fylder helt så meget. Derfor er jeg rigtig glad for at få lov til at sætte det på dagsordenen og forhåbentligt være med til at skabe nogle bedre liv for de mennesker, der har været igennem et kræftforløb."

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Maria er udvalgt blandt mere end 200 abstracts

I forbindelse med Danske Kræftforskningsdage har DMCG.dk og DCCC modtaget mere end 200 indsendt abstracts fra ligeså mange forskere. En bedømmelseskomité har gennemgået samtlige abstracts og udvalgt 7 forskere, der skal præsentere deres forskning på konferencen under sessionen 'Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset'. Bedømmelseskomitéen bestod af følgende:

  • Robert (Bobby) Zachariae, professor, AU og AUH
  • Kirsten Grønbæk, professor og overlæge, Rigshospitalet og KU
  • Christian Godballe, Forskningsleder, professor, SDU
  • Jens Overgaard, kræftlæge og forsker, AUH og professor, AU
  • Henrik Frederiksen, professor og overlæge, SDU og OUH

De 7 abstracts er udvalgt ud fra en samlet vurdering af studiets kræftrelevans og generaliserbarhed, forskningsresultater og kvalitet, samt projektets perspektiver, nyhedsværdi og nationale indlejring.

Du kan læse om de 6 andre udvalgte abstract samt se de tilhørende oplæg ved Danske Kræftforskningsdage her:

Coaching og en tur på scenen for de 7 udvalgte

De syv forskere, der bliver udvalgt får hver især muligheden for at præsentere deres forskning under sessionen for de cirka 500 forskere, klinikere, patientrepræsentanter og beslutningstagere, der deltager i Danske Kræftforskningsdage. Sessionen 'aktuel dansk kræftforskning i rampelyset' er altid blandt dem, som deltagerne efterfølgende snakker positivt om.

Sessionen får især ros for den gode formidling, som forskerne altid præsterer. Det skyldes blandt andet, at de 7 udvalgte forskere som en del af udvælgelsen får tilbudt et forløb, hvor cand.ling.merc. i engelsk og selvstændig konsulent Marianne Godt Hansen coacher og vejleder dem i præsentationsteknik. Det er garanti for, at de 7 oplæg altid står for knivskarpe vinkler og god formidling. Også selvom forskerne – set over en bred kam – er yngre og mindre rutinerede end hovedparten af de forskere, der indtager scenen på Danske Kræftforskningsdage.