ctDNA netværk juli 19.png

10-07-2019

Første møde i DCCC dansk cirkulerende tumor DNA netværk (ctDNA) blev afholdt i juni med stor tilslutning fra hele landet. Netværket er etableret for at skabe samarbejde om forskning og klinisk udnyttelse af ctDNA-baserede biomarkører (tumor-DNA, der cirkulerer frit i blodet) i kræftbehandlingen.

 

34 deltagere mødtes i juni til det første møde i det DCCC-støttede ctDNA-netværk. 22 forskningsgrupper præsenterede sig selv og gruppernes aktiviteter som baggrund for deltagelse i netværket. Netværket har blandt andet til formål at skabe hurtigere omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis og fremme etableringen af nationale interventionsprotokoller, der undersøger de kliniske fordele ved implementering af ctDNA-analyse i kræftbehandlingen.

"Analyse af ctDNA-baserede biomarkører er meget lovende på flere områder inden for kræftbehandling. Med det nationale netværk får vi et forum, hvor vi kan drøfte, hvordan vi bedst muligt kan etablere standarder for ctDNA-baseret analyse og fortolkning – og vi ser frem til på sigt at bidrage til at udbrede viden om området til både klinikere, forskere og patienter", fortæller Claus Lindbjerg Andersen, en af initiativtagerne til netværket og ph.d., professor ved Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Næste møde i ctDNA-netværket afholdes den 11. og 12. november 2019, hvor der blandt andet er metodeworkshop på programmet. Mere information følger.

Læs mere om netværket her