Bevillingsår: 2019

Bevillingsbeløb: 200.000 kr.

Det tværfaglige, nationale DCCC cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA) er etableret med henblik på samarbejde om forskning og klinisk udnyttelse af ctDNA baserede biomarkører i kræftbehandlingen. Formålet er at stimulere og optimere dansk ctDNA forskning ved at understøtte etablering af nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG’erne. Med netværket vil vi skabe et forum, hvor klinikere og forskere med interesse i ctDNA bliver bragt sammen på tværs af faggrænser med henblik på at skabe øget samarbejde, nationale protokoller samt optimeret kræftbehandling og opfølgning i hele Danmark.

Tværfaglig organisation
DCCG, DACG, DaBlaCa, DUCG og DaProCa.

Deltagende parter

Region Sjælland

 • Niels Pallisgaard, senior molekylær biolog, Patologi Afdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Sygehus
 • Ismail Gögenur, professor, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Region Midtjylland

 • Lars Henrik Jensen, Professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Vejle Hospital
 • Lars Dyrskjøt, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Karina Dalsgaard, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Britt Elmedal Laursen, overlæge, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Claus Lindbjerg Andersen, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: cla@clin.au.dk
 • Boe Sandahl Sørensen, professor, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Karen-Lise Garm Spindler, formand for DACG, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Lene Hjerrild Iversen, formand for DCCG, professor, overlæge, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Jørgen Bjerggaard Jensen, formand for DaBlaCa, professor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Michael Borre, formand for DMCG.dk, DaProCa, DUCG, professor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Frank Viborg Mortensen, professor, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Anders Husted Madsen, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Herning
 • Kåre G Sunesen, klinisk Lektor og afdelingslæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
 • Uffe Schou Løve, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg
 • Søren Laurberg, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Region Nordjylland

 • Ole Thorlassius-Ussing, professor, Kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Henrik Krarup, overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Andreas Carus, overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Region Syddanmark

 • Per Vadgaard Andersen, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Henrik Ditzel, professor, Afdeling for Cancer og Inflammationsforskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
 • Anders Jakobsen, professor, Onkologisk Afdeling, Lillebælt Hospital, Vejle Sygehus
 • Henrik Jensen, formand for DSKO, overlæge, Onkologisk Afdeling, Lillebælt Hospital, Vejle Sygehus
 • Rikke Fredslund Andersen, molekylær biolog, Klinisk Biokemisk Afdeling, Lillebælt Hospital, Vejle Sygehus

Region Hovedstaden

 • Morten Mau-Sørensen, overlæge, Phase 1 enheden, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Olga Østrup, molekylær biolog, Center for Genomisk Medicin, Rigshospitalet
 • Barbara Malene Fischer, overlæge, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet
 • Per Guldberg, professor, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
 • Hans Jørgen Nielsen, professor, Kirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital
 • Helle Pappot, overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Gitte Lam, overlæge, Urologisk Afdeling, Herlev Hospital

Arrangementer
Andet møde i DCCC ctDNA-netværket den 11.-12. november 2019

Første møde i DCCC ctDNA-netværket 25. juni 2019

Læs også om DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling her.