Bevillingsår: 2019

DCCC støtter med 200.000 kr. til etabling af et nationalt, tværfagligt netværk på området.

Det tværfaglige, nationale DCCC cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA) er etableret med henblik på samarbejde om forskning og klinisk udnyttelse af ctDNA baserede biomarkører i kræftbehandlingen. Formålet er at stimulere og optimere dansk ctDNA forskning ved at understøtte etablering af nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG’erne. Med netværket vil vi skabe et forum, hvor klinikere og forskere med interesse i ctDNA bliver bragt sammen på tværs af faggrænser med henblik på at skabe øget samarbejde, nationale protokoller samt optimeret kræftbehandling og opfølgning i hele Danmark.

Tværfaglig organisation
DCCG, DACG, DaBlaCa, DUCG og DaProCa.

Deltagende parter

Region Sjælland

 • Niels Pallisgaard, senior molekylær biolog, Patologi Afdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Sygehus
 • Ismail Gögenur, professor, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Region Midtjylland

 • Lars Henrik Jensen, Professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Vejle Hospital
 • Lars Dyrskjøt, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Karina Dalsgaard, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Britt Elmedal Laursen, overlæge, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Claus Lindbjerg Andersen, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: cla@clin.au.dk
 • Boe Sandahl Sørensen, professor, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital
 • Karen-Lise Garm Spindler, formand for DACG, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Lene Hjerrild Iversen, formand for DCCG, professor, overlæge, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Jørgen Bjerggaard Jensen, formand for DaBlaCa, professor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Michael Borre, formand for DMCG.dk, DaProCa, DUCG, professor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Frank Viborg Mortensen, professor, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Anders Husted Madsen, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Herning
 • Kåre G Sunesen, klinisk Lektor og afdelingslæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
 • Uffe Schou Løve, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg
 • Søren Laurberg, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Region Nordjylland

 • Ole Thorlassius-Ussing, professor, Kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Henrik Krarup, overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Andreas Carus, overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Region Syddanmark

 • Per Vadgaard Andersen, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Henrik Ditzel, professor, Afdeling for Cancer og Inflammationsforskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
 • Anders Jakobsen, professor, Onkologisk Afdeling, Lillebælt Hospital, Vejle Sygehus
 • Henrik Jensen, formand for DSKO, overlæge, Onkologisk Afdeling, Lillebælt Hospital, Vejle Sygehus
 • Rikke Fredslund Andersen, molekylær biolog, Klinisk Biokemisk Afdeling, Lillebælt Hospital, Vejle Sygehus

Region Hovedstaden

 • Morten Mau-Sørensen, overlæge, Phase 1 enheden, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Olga Østrup, molekylær biolog, Center for Genomisk Medicin, Rigshospitalet
 • Barbara Malene Fischer, overlæge, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet
 • Per Guldberg, professor, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
 • Hans Jørgen Nielsen, professor, Kirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital
 • Helle Pappot, overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Gitte Lam, overlæge, Urologisk Afdeling, Herlev Hospital

Arrangementer
Andet møde i DCCC ctDNA-netværket den 11.-12. november 2019

Første møde i DCCC ctDNA-netværket 25. juni 2019

Læs også om DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling her.