Dato og tid: 25. juni 2019 kl. 11.00-16.00
Sted: Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgaardsvej 21, 8200 Aarhus N
Arrangør:
DCCC ctDNA netværket
Deltagerpris: Gratis
Tilmelding: Tilmeld dig her.  
Kontaktperson: Claus Lindbjerg Andersen, cla@clin.au.dk.  
Tilmeldingsfrist:
20. maj 2019


Mødet har tre formål:

1) En præsentation af netværket og dets medlemmer
2) At lave en plan for den forventede fulde ansøgning om et ctDNA DCCC cancer research center
3) At aftale tidspunkterne for de fremtidige workshops, møder og internater i ctDNA netværket.

Formålet med netværket er at stimulere og optimere dansk ctDNA forskning ved at understøtte etablering af nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG’erne. Med netværket vil vi skabe et forum, hvor klinikere og forskere med interesse i ctDNA bliver bragt sammen på tværs af faggrænser med henblik på at skabe øget samarbejde, nationale protokoller samt optimeret kræftbehandling og opfølgning i hele Danmark.

Læs en opsamling på mødet her