Hæm covid-19 studie.png


Det nationale observationsstudie er igangsat gennem tæt koordinering på tværs af landets hæmatologiske afdelinger. Foto: Colourbox

24-03-2020

Med en koordineret og effektiv indsats mellem de danske hæmatologiske afdelinger er der på kort tid opsat et landsdækkende observationelt studie af coronavirus-infektion hos patienter med hæmatologiske sygdomme. Studiet er nu åbent for hæmatologiske patienter, og det forventes udvidet til at omfatte hele det onkologiske område inden længe.

Det nationale observationsstudie vil følge patienter med hæmatologiske sygdomme, som diagnosticeres med COVID-19, for at bestemme effekten af patienternes komorbiditet, alder og immundefekt. Studiet skal dokumentere mulige komplikationer af disse faktorer hos patientgruppen, som er særligt sårbar over for infektionssygdomme.

"Vi vil analysere en lang række data om patientens hæmatologiske sygdom og behandling, remission, immunsystemet, livsstilsindikatorer, organfunktion samt biokemiske markører og sammenholde disse med symptomer, behandling og komplikationer til coronavirus. Vi inkluderer alle COVID-19 diagnosticerede hæmatologiske patienter for at sikre det størst mulige datagrundlag", fortæller Henrik Frederiksen, professor og overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Alle patienter, som er diagnosticeret med COVID-19 med en verificeret test, og som er tilknyttet de hæmatologiske afdelinger til behandling eller opfølgning, kan inkluderes i studiet. Det estimeres, at minimum 400 patienter vil opfylde disse kriterier.

"Det er centralt, at vi hurtigt er i gang med at indhente data om sygdomsforløbet. Den nationale koordinering vil bidrage til et fælles vidensgrundlag og tæt samarbejde, når vi videre skal organisere indsatser og behandling til de særligt udsatte patienter" siger Henrik Frederiksen.

Et tilsvarende studie skal indhente viden blandt onkologiske patienter i Danmark, hvor en protokol aktuelt er under udarbejdelse.

Fakta

  • Det nationale hæmatologiske COVID-19 studie er støttet af Kræftens Bekæmpelse
  • Inklusionskriterier: Enhver patient med COVID-19, som har planlagt opfølgning eller behandling af blodsygdomme (herunder cancer) ved de danske hæmatologiske afdelinger, kan inkluderes. Der inkluderes kun patienter, som er diagnosticeret med en verificeret COVID-19 test
  • Kontakt: Henrik Frederiksen, professor og overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, formand for Dansk Hæmatologisk Selskab: Henrik.Frederiksen@rsyd.dk