PRO-pulje_web_jan_20.png


Foto: Colourbox

09-01-2020

Kræftens Bekæmpelse har afsat Knæk Cancer 2019 midler til puljeindsats, som skal understøtte, at anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) på kræftområdet integreres i både klinisk praksis og kliniske kvalitetsdatabaser. Patienternes svar skal bruges til at justere behandlingen af den enkelte patient, til rådgivning af andre patienter og til forbedring af behandlingsindsatsen.

Anvendelsen af PRO-data i kræftpatienters behandlingsforløb kan gøre en forskel for den enkelte patient blandt andet ved at forbedre dialogen mellem patient og sundhedspersonale samt mindske symptombyrden og potentielt forbedre patienternes livskvalitet. På populationsniveau kan PRO-data give værdifuld viden til løbende kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenets indsats i kræftforløbet, herunder til udvikling af relevante kliniske beslutningsstøtteværktøjer.

Kræftens Bekæmpelse har afsat 4,8 mio. kr. af Knæk Cancer 2019 midlerne til puljen 'Behandlingsresultater set fra patienternes side – Patientrapporterede oplysninger ind i de kliniske databaser'. Puljen skal således understøtte, at indsamlingen af data går fra projektarbejde til daglig rutine, så kræftpatienterne mere systematisk bliver spurgt om behandlingseffekt, bivirkninger med videre og at PRO kan indgå i den løbende kvalitetsmonitorering og -udvikling.

De Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG) inviteres til at ansøge puljen i et samarbejde med deres kliniske kvalitetsdatabase og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Ansøgningsfristen er den 20. april 2020 kl. 15.

Det fulde opslag og en detaljeret projektbeskrivelse kan findes her