Billede_Nyhed_venøs_trombose.png

25-02-2021

Kræftpatienter rammes ofte også af venøs tromboemboli (øget risiko for blodpropper). Det forværrer chancen for at overleve sygdommen markant. Derfor støttede DCCC tilbage i 2017 et netværk, der siden har arbejdet på at implementere kliniske retningslinjer for både forebyggelse og behandling af venøs tromboemboli hos patienter med kræft

Nu støtter DCCC igen et initiativ på området. I projektet vil en gruppe forskere og klinikere på tværs af landet arbejde videre med dette vigtige område og fokusere på patienter med lungekræft.

Formålet med det nye initiativ er flerfoldigt: at mødes i en tværfaglig og multidisciplinær arbejdsgruppe, der skal tilrettelægge nationale multidisciplinære investigator-initierede studier og tiltrække eksterne forskningsbevillinger, forbedre forebyggelsen og behandlingen af disse patienter og inddrage patienter som aktive samarbejdspartnere og identificere initiativer, der kan danne baggrund for øget patientinddragelse samt styrke det internationale forskningssamarbejde på området.

DCCC støtter dette projekt med 108.860 kroner, og du kan læse mere om projektet her.