Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede med 108.860 kroner.

Venøs tromboemboli hos patienter med cancer er hyppigt forekommende og medfører en betydelig forværring af prognosen. Med baggrund i dette blev der i 2018 etableret et multidisciplinært tværfagligt netværk i Danmark med henblik på at sikre implementeringen af kliniske retningslinjer for forebyggelse og behandling af venøs tromboemboli hos patienter med cancer. Etableringen af netværket blev støttet af DCCC.

Dette projekt vil arbejde videre med dette vigtige område og fokusere på patienter med lungekræft. Formålet med dette initiativ er flerfoldig: at mødes i en tværfaglig og multidisciplinær arbejdsgruppe, der skal tilrettelægge nationale multidisciplinære investigator-initierede studier og tiltrække eksterne forskningsbevillinger, forbedre forebyggelsen og behandlingen af disse patienter og inddrage patienter som aktive samarbejdspartnere og identificere initiativer, der kan danne baggrund for øget patientinddragelse samt styrke det internationale forskningssamarbejde på området.

Status maj 2023: Der er blevet dannet en forskningsgruppe inden for projektet, der fokuserer på den kliniske problemstilling vedrørende venøs tromboemboli hos patienter, der er blevet diagnosticeret med primær lungecancer. Gruppen består af forskellige fagfolk, herunder sygeplejersker, epidemiologer, statistikere og eksperter inden for forskellige medicinske områder. Projektet har også initieret flere videnskabelige studier og har ansøgt om finansiering til at gennemføre disse studier. Fremadrettet planlægger projektet at fortsætte sit arbejde med at igangsætte yderligere studier inden for dette emneområde.

Deltagende parter

 • Thomas Decker Christensen, Overlæge, lektor, Dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi & Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, Mail: tdc@clin.au.dk
 • Frank V. de Paoli, Afdelingslæge, lektor, ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi & Institut for Biomedicin, Aarhus Universitetshospital
 • Amalie Lambert Kristensen, Reservelæge, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Torben Bjerregaard Larsen, Professor, specialeansvarlig overlæge, ph.d., FESC, Aalborg Tromboseforskningscenter, Aalborg Universitet, Enhed for trombose og lægemiddelforskning, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Mette Søgaard, Senior epidemiolog, lektor, ph.d. Aalborg Tromboseforskningscenter, Aalborg Universitet, Enhed for trombose og lægemiddelforskning, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Flemming Skjøth, Biostatistiker, lektor, ph.d., Aalborg Tromboseforskningscenter, Aalborg Universitet, Enhed for trombose og lægemiddelforskning, Aalborg Universitetshospital samt Enhed for Klinisk Biostatistik, Aalborg Universitetshospital
 • Anne Gulbech Ording, Senior epidemiolog, ph.d. Aalborg Tromboseforskningscenter, Aalborg Universitet, Enhed for trombose og lægemiddelforskning, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Anette Arbjerg Højen, Sygeplejerske, cand.cur., post doc., ph.d. Trombosecenter Aalborg, Aalborg Universitetshospital
 • Erik Jakobsen, Overlæge, klinisk lektor, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital & Dansk Lunge Cancer Register
 • Rene H. Petersen, Professor, overlæge, ph.d, Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, Rigshospitalet
 • Peter Meldgaard, Overlæge, lektor, ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Nyheder:
Netværk vil bekæmpe venøs trombeboli hos patienter med lungekræft, 25-02-2021

Arrangementer:

Tromboembolier hos patienter diagnosticeret med primær lungecancer med fokus på forbedret behandling og livskvalitet for den enkelte patient, marts 2022

Første møde i Venøs tromboemboli hos patienter diagnosticeret med primær lungecancer med fokus på forbedret behandling og livskvalitet for den enkelte patient, 2. -4 . november 2021