Senfølgeforedrag.png

Forskningslederne fra de tre nationale senfølgecentre afholder det populærvidenskabelige foredrag, som vil komme omkring både fysiske og psykosociale senfølger efter kræft. Her er det fra venstre Søren Laurberg, Christoffer Johansen, Bobby Zachariae, Peter Christensen og Peer Christiansen. Foto: Hung Tien Vu/DCCC 

27-05-2020

Senfølger efter kræft påvirker patientgrupper på tværs af sygdomme, og behandlingen involverer en række indsatser fra forskellige faggrupper. DCCC sætter sammen med forskningsledere fra de nationale senfølgecentre fokus på senfølger med et populærvidenskabeligt foredrag den 27. august.

Torsdag den 27. august vil forskere fra de nationale senfølgecentre gøre tilhørerne klogere på de fysiske og psykosociale senfølger, der kan udvikle sig efter kræftsygdom og -behandling. Foredraget giver et overblik over den eksisterende viden om hvordan senfølger opstår og afhjælpes med fokus på at forbedre patienternes livskvalitet.

Der har været stor tilslutning til livesendingen af de seneste to års populærvidenskabelige foredrag, hvor mange patienter, pårørende og fagfolk har set med hjemmefra. DCCC bygger derfor videre på de gode erfaringer med livestreaming af foredraget, hvor der igen i år vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Patienter har brug for mere hjælp og information om senfølger
Halvdelen af alle kræftpatienter oplever senfølger som træthed, angst, smerter og føleforstyrrelser, og mange savner hjælp fra læger og andet sundhedspersonale til såvel de fysiske som de psykiske senfølger. Det afdækkes blandt andet i Kræftens Bekæmpelses seneste Barometerundersøgelse, som belyser kræftpatienters oplevelser i forbindelse med afslutning af den primære behandling, opfølgningsforløb og rehabilitering samt patienternes behov og udfordringer i livet med eller efter kræftsygdom.

"Mange kræftpatienter føler sig alene efter at deres behandlingsforløb er afsluttet. I behandlingsforløbet er der tæt kontakt med sundhedsvæsenet, men i efterforløbet oplever mange, at de selv får et ansvar, som de ikke er rustet til at tage. De er i tvivl om, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på – og over halvdelen af alle kræftpatienter med senfølger oplever at få utilstrækkelig hjælp", siger Pernille Slebsager, afdelingschef for Patient- og Pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse.

Dette bekræftes hos Senfølgerforeningen, hvor mange kræftbehandlede henvender sig med usikkerhed om, hvordan senfølgerne håndteres og afhjælpes. "En stor del af henvendelserne til Senfølgerforeningens rådgivingstilbud omhandler usikkerhed om egne symptomer og tvivl om, hvor man skal henvende sig med senfølgerne. Mange mangler mere information og hjælp til at tage hånd om deres problemer", fortæller formand for Senfølgerforeningen, Marianne Nord Hansen.

Ved det populærvidenskabelige foredrag vil forskningslederne dele deres viden om senfølger med oplæg i øjenhøjde. Alle er velkomne til foredraget den 27. august kl. 19.00-20.30. Hold øje med DCCC-kalenderen, hvor program og mere information løbende vil blive annonceret.

Mere om senfølger