Nationalt center for Brystkræftsenfølger forsker i at opspore, forebygge og behandle patienter med senfølger efter brystkræft. Mange kvinder døjer med fysiske og psykiske senfølger som træthed, søvnforstyrrelser, smerter, frygt for tilbagefald, depression og nedsat bevægelighed. Formålet med centeret er systematisk at indsamle patientrapporterede data for hurtigere at kunne identificere patienter i risikogruppe og tilbyde relevant forebyggelse og behandling af brystkræftsenfølger.

Centeret ligger på Aarhus Universitetshospital under ledelse af professor og overlæge, Peer Christiansen.

Du kan læse mere om forskningscenteret på https://www.cancer.dk/bedrevidenomsenfoelger/senfoelger-til-brystkraeft/