Nationalt center for Brystkræftsenfølger forsker i at opspore, forebygge og behandle patienter med senfølger efter brystkræft. Mange kvinder døjer med fysiske og psykiske senfølger som træthed, søvnforstyrrelser, smerter, frygt for tilbagefald, depression og nedsat bevægelighed. Formålet med centeret er systematisk at indsamle patientrapporterede data for hurtigere at kunne identificere patienter i risikogruppe og tilbyde relevant forebyggelse og behandling af brystkræftsenfølger.

Centeret ligger på Aarhus Universitetshospital under ledelse af professor og overlæge, Peer Christiansen. Bobby Zachariae, cand.psych., dr.med. og professor er national forskningskoordinator. 

Du kan læse mere om forskningscenteret på https://www.cancer.dk/bedrevidenomsenfoelger/senfoelger-til-brystkraeft/.

Bedre Viden om Senfølger

I 2018 blev der etableret i alt tre nationale forskningscentre for senfølger. Centrene skal i fællesskab indhente ny viden om hvordan vi opsporer, forebygger og behandler senfølger efter kræft. Bedre Viden om Senfølger er et nationalt samarbejde mellem de tre nationale forskningscentre for senfølger, Kræftens Bekæmpelse, Senfølgerforeningen og Danish Comprehensive Cancer Center. Læs mere på https://www.cancer.dk/bedrevidenomsenfoelger/.

Kontakt

Peer Christiansen
Centerleder
peerchri@rm.dk

Bobby Zachariae

National forskningskoordinator 
bzach@rm.dk

Senfølger efter kræft (2020)

Til det populærvidenskabelige foredrag om senfølger d. 27. august 2020 fortalte forskere fra de nationale senfølgecentre om de fysiske og psykosociale senfølger, der kan udvikle sig efter kræftsygdom og behandling. Fire patienter delte også deres historier om livet med senfølger.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Program

00:08-03:19
Velkommen
Ved DCCC og Marianne Nord Hansen, formand for Senfølgerforeningen.

03:19-12:16
Fortællinger om livet med senfølger
Tidligere patienter

12:16-37:52
Livet efter kræft – psykiske og fysiske udfordringer og hvad man kan gøre
Bobby Zachariae, Forskningskoordinator, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger, cand.psych., dr.med og professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

37:52-01:03:49
Ingen skal stå alene med senfølger efter kræft
Peter Christensen, Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne, Professor, overlæge, Klinik for Bækkenbundslidelser, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

01:03:49-01:25:10
Hvordan kan vi sikre, at senfølger opdages tidligt og følges op med tilbud om behandling?
Peer Christiansen, Leder, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger, Professor, overlæge, Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital

01:25:10-01:29:05
Find mere info og afrunding