Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere fokuserer på generelle senfølger hos kræftoverlevere, som for eksempel kræftrelateret træthed, depression, diabetes og lymfødem. Centeret forsker i forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af generelle senfølger, så kræftoverlevere sikres bedre muligheder for at leve et godt liv – også mange år efter behandlingen.

Centerets særlige fokusområder er blandt andet hvilken rolle patienters helbred forud for kræftdiagnosen spiller for deres kræftforløb og risiko for senfølger, forebyggelse af senfølger blandt overlevere i særlige risikogrupper og tilrettelæggelsen af opfølgning. Centeret ligger på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, under ledelse af professor, overlæge, Christoffer Johansen.

Du kan læse mere om forskningscenteret på Bedre Viden om Senfølgers hjemmeside samt på Rigshospitalets hjemmeside.

Bedre Viden om Senfølger

I 2018 blev der etableret i alt tre nationale forskningscentre for senfølger. Centrene skal i fællesskab indhente ny viden om, hvordan vi opsporer, forebygger og behandler senfølger efter kræft. Bedre Viden om Senfølger er et nationalt samarbejde mellem de tre nationale forskningscentre for senfølger, Kræftens Bekæmpelse, Senfølgerforeningen og DCCC. Læs mere på https://www.cancer.dk/bedrevidenomsenfoelger/.

Kontakt

Annika von Heymann 
Forskningskoordinator
annika.von.heymann@regionh.dk

Organisering

Arrangementer

Hvad arbejder vi med i CASTLE (Aug. 2020)

Hør Christoffer Johansen, centerleder i Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE) fortælle om centerets aktiviteter og forskningsområder i denne korte video (2 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Senfølger efter kræft (2020)

Til det populærvidenskabelige foredrag om senfølger d. 27. august 2020 fortalte forskere fra de nationale senfølgecentre om de fysiske og psykosociale senfølger, der kan udvikle sig efter kræftsygdom og behandling. Fire patienter delte også deres historier om livet med senfølger.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Program

00:08-03:19
Velkommen
Ved DCCC og Marianne Nord Hansen, formand for Senfølgerforeningen.

03:19-12:16
Fortællinger om livet med senfølger
Tidligere patienter

12:16-37:52
Livet efter kræft – psykiske og fysiske udfordringer og hvad man kan gøre
Bobby Zachariae, Forskningskoordinator, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger, cand.psych., dr.med og professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

37:52-01:03:49
Ingen skal stå alene med senfølger efter kræft
Peter Christensen, Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne, Professor, overlæge, Klinik for Bækkenbundslidelser, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

01:03:49-01:25:10
Hvordan kan vi sikre, at senfølger opdages tidligt og følges op med tilbud om behandling?
Peer Christiansen, Leder, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger, Professor, overlæge, Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital

01:25:10-01:29:05
Find mere info og afrunding