Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere fokuserer på generelle senfølger hos kræftoverlevere, som for eksempel kræftrelateret træthed, depression, diabetes og lymfødem. Centeret forsker i forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af generelle senfølger, så kræftoverlevere sikres bedre muligheder for at leve et godt liv – også mange år efter behandlingen.

Centerets særlige fokusområder er blandt andet hvilken rolle patienters helbred forud for kræftdiagnosen spiller for deres kræftforløb og risiko for senfølger, forebyggelse af senfølger blandt overlevere i særlige risikogrupper og tilrettelæggelsen af opfølgning.

Centeret ligger på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet under ledelse af professor, overlæge, Christoffer Johansen.

Du kan læse mere om forskningscenteret på Bedre Viden om Senfølgers hjemmeside samt på Rigshospitalets hjemmeside.

Organisering

Kontakt

Arrangementer