SATCC web 1.png

SATCC og DCCC symposiet blev til gennem et samarbejde på tværs af landet. SATC-centret arbejder blandt andet med forebyggelse og forskning i kolorektal cancer, og er forankret organisatorisk ved kirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital. Foto: Lene von Fintel Sostack

21-10-2019

Hvordan bliver vi bedre til at forebygge kræft i tyk- og endetarm? Det var temaet for et vellykket SATCC & DCCC symposium, som samlede eksperter med forskellige vinkler på forebyggelse.


I starten af oktober blev der, med støtte fra DCCC, afholdt et nationalt todages symposium om individuel forebyggelse af kolorektal cancer. Formålet med dagene var at samle eksperter inden for forebyggelse, herunder med fokus på livsstil, farmaceutisk forebyggelse samt biomarkører og deraf nedsætte en netværksgruppe, som fremadrettet vil fokusere på samarbejdet på tværs af sektorer.

Det bredere perspektiv blev blandt andet præsenteret med oplæg fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker samt forskningschef i Kræftens Bekæmpelse, Mef Nilbert, som fremlagde deres visioner for rammerne for forskning i primær forebyggelse af kolorektal cancer. Endvidere præsenterede formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach, regionernes perspektiv på forebyggelsesområdet.

Ved den efterfølgende session om kost, livsstil og kræft var der fokus på mulighederne for, at man gennem kosten kan hæmme inflammation og kolorektal cancer. I den kliniske session fremlagde blandt andre den anerkendte svenske professor, Anna Martling (Karolinska Universitetshospital), erfaringerne fra hendes store kliniske studie med aspirin som adjuverende behandling. Den afsluttende session omhandlede biomarkører til at screene patienter i forhold til hvorvidt primær forebyggelse vil have en effekt på dem.

Deltagerne på symposiet gav udtryk for, at de havde stor gavn af at høre om hinandens forskningsprojekter, ligesom der blev udtrykt forhåbninger om, at der kan nedsættes en arbejdsgruppe, som kan føre samarbejdet omkring forebyggelse videre.

SATCC web 2.png

Dagene bød både på oplæg og gruppearbejde med mange gode dialoger. Foto: Lene von Fintel Sostack

Læs mere om initiativgruppen bag symposiet her