Bevillingsår: 2018

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie samt vidensdeling på tværs af landet med 167.000kr.

Vi er en etableret præklinisk og klinisk forskningsgruppe, der gennem de senere år har arbejdet med medicinsk forebyggelse af tarmkræft. Projektet har til formål at sætte endnu mere fokus på denne problemstilling, herunder at udforme den endelige protokol for en klinisk undersøgelse.

I 2019 blev der afholdt et nationalt symposium omhandlende personlig, forebyggende medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm. Der er en stadig stigende hyppighed af tarmkræft og derfor behov for, at vi nytænker vores eksisterende behandlingstilbud til denne sygdom.

Status pr. august 2022: I forbindelse med initiativet er der blev oprettet arbejdsgrupper og samarbejde inden for kemoprævention af kolorektal cancer. Der er allerede publikationer på vej som resultat af samarbejdet, og der vil i fremtiden udgå flere kliniske studier fra disse arbejdsgrupper.

Deltagende parter

 • Gunnar Baatrup, Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: Gunnar.Baatrup@rsyd.dk
 • Nils Brünner, professor, Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse
 • José Moreira, professor, Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse
 • Morten Kobæk Larsen, lektor, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
 • Lars Porskjær Christensen, professor, Syddansk Universitet
 • Ole Thorlacius Ussing, professor, Aalborg Universitetshospital
 • Ismaeil Gögenur, professor, Sjællands Universitetshospital
 • Morten Rasmussen, overlæge, Det Nationale Screeningssekretariat og Bispebjerg Universitetshospital
 • Gunvor Iben Madsen, overlæge, Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital
 • Gunnar Baatrup, professor, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
 • Søren Friis, lektor, Kræftens Bekæmpelse
 • Mathias Mann, professor, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research
 • Claus Lindbjerg Andersen, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital

Arrangementer
SATCC & DCCC Symposium: Personalised prevention on colorectal cancer medicine. 7. -8. oktober 2019.

Nyheder
Læs nyhed om SATCC & DCCC Symposium 2019 her.