Vi er en etableret præklinisk og klinisk forskningsgruppe, der gennem de senere år har arbejdet med medicinsk forebyggelse af tarmkræft. Projektet har til formål at sætte endnu mere fokus på denne problemstilling, herunder at udforme den endelige protokol for en klinisk undersøgelse.

I 2019 blev der afholdt et nationalt symposium omhandlende personlig, forebyggende medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm. Der er en stadig stigende hyppighed af tarmkræft og derfor behov for, at vi nytænker vores eksisterende behandlingstilbud til denne sygdom.

Primær kontaktperson
Gunnar Baatrup, Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Projektgruppe

 • Nils Brünner, professor, Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse
 • José Moreira, professor, Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse
 • Morten Kobæk Larsen, lektor, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
 • Lars Porskjær Christensen, professor, Syddansk Universitet
 • Ole Thorlacius Ussing, professor, Aalborg Universitetshospital
 • Ismaeil Gögenur, professor, Sjællands Universitetshospital
 • Morten Rasmussen, overlæge, Det Nationale Screeningssekretariat og Bispebjerg Universitetshospital
 • Gunvor Iben Madsen, overlæge, Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital
 • Gunnar Baatrup, professor, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
 • Søren Friis, lektor, Kræftens Bekæmpelse
 • Mathias Mann, professor, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research
 • Claus Lindbjerg Andersen, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital

Arrangementer
SATCC & DCCC Symposium: Personalised prevention on colorectal cancer medicine. 7. -8. oktober 2019.

Læs nyhed om symposiet her.