Helle Pappot (billede fra Riget).png

Overlæge og professor Helle Pappot overtager næstformandsstolen i DCCC Fagligt Udvalg fra nytår. Foto: Rigshospitalet.

05-12-2023 

Fra nytår træder Helle Pappot til som næstformand i Fagligt Udvalg. Med sin unikke og alsidige baggrund vil hun være med til at bringe DCCC videre, og øge samarbejdet og vidensdelingen blandt danske kræftforskere og –behandlere, vurderer formand for Fagligt Udvalg, Henrik Frederiksen.


Helle Pappot, overlæge på afdeling for kræftbehandling, Rigshospitalet og professor i klinisk onkologi med fokus på patientinddragelse og Patient Reported Outcome ved Københavns Universitet, vil fra nytår træde ind i DCCC Fagligt Udvalgs forretningsudvalg, og ved samme lejlighed overtage næstformandsstolen i Udvalget efter Cai Grau. Hun brænder for arbejdet, der ligger foran hende:

- Jeg går vanvittigt meget op i, at vi får endnu mere vidensdeling, og endnu stærkere netværk i det danske kræftlandskab. Det er i DCCC's formålsbeskrivelse, og jeg vil gerne arbejde for, at vi aldrig bare siger det – men gør det. Jeg tror, der fortsat er et uforløst potentiale på det område, og fordi vi er et lille land, er vi nødt til altid at samle kræfterne, så vores forskning hurtigst muligt kommer patienterne til gavn.

Helle Pappots baggrund er alsidig, og ganske unik. Siden hun blev færdiguddannet som læge i 1990, har hun blandt andet haft fingrene dybt nede i den biologiske onkologiforskning, men også været ansat i Sundhedsstyrelsen, hvor hun var projektleder under udarbejdelsen af Kræftplan III. De seneste år har hun i stigende grad haft fokus på patientinddragelse og det generelle patientperspektiv. Desuden blev hun i 2021 valgt som formand for Videnskabsetisk Medicinsk Komité 1 under Nationalt Center for Etik. Helle Pappot har således en bred erfaring fra den translationelle og kliniknære kræftforskning, en dyb indsigt i myndighedsarbejde, og en solid forståelse for patient- og etik-perspektivet.

-Jeg mener, at min baggrund gør, at jeg kan anskue kræftområdet fra rigtig mange forskellige vinkler. Det er noget af det, jeg håber at kunne bidrage med som næstformand i DCCC's Faglige Udvalg, og som en del af forretningsudvalget, siger Helle Pappot.

Et godt match
Henrik Frederiksen, formand for DCCC Fagligt Udvalg, glæder sig også over at have fået Helle Pappot som makker i de kommende 2 år.

- Helle har i min optik alle de kvaliteter, som vi efterspørger i DCCC. Hun er i udpræget grad i fællesskabets tjeneste, hun er god til at se det brede perspektiv og de store linjer. Hun har desuden en oprigtig og stærk interesse og forståelse for patientinvolvering og arbejdet med at styrke patienterne, og så har hun et stort indblik i arbejdet med unge med kræft – alt sammen noget, jeg mener, der er brug for i sundhedsvæsenet, og som efterspørges af patienterne. Alt i alt er Helle med sin profil og personlighed et fantastisk godt match til DCCC, siger han.

Også rent personligt ser Henrik Frederiksen frem til at arbejde sammen med Helle Pappot.

- Jeg arbejdede sammen med Helle om at lave sessionen 'Opfølgning og Senfølger: Tror I det nytter?' til Danske Kræftforskningsdage 2023. Det var en stor fornøjelse. Helle gik ind i arbejdet med en masse energi, og hun var god til at få de væsentlige ting frem. Jeg er overbevist om, at vi får et rigtigt godt og produktivt samarbejde.

Tak til Cai Grau
Samtidig med, at vi byder Helle Pappot velkommen som næstformand i DCCC Fagligt Udvalg, siger vi også tak til Cai Grau, som har haft rollen siden 2021, og som før det var formand for Fagligt Udvalg fra 2017-2021.

Han var dermed den første formand for DCCC Fagligt Udvalg, og en bærende kraft igennem de første formative år af DCCC som det nationale forpligtende samarbede om forskning og behandling på kræftområdet. I denne periode spillede Cai Grau en afgørende rolle i at samle de gode viljer og sætte den faglige dagsorden, og omsætte det politiske mandat til praksisnære og mere konkrete initiativer. Han var i sit formandskab blandt andet med til at etablere DCCC's pulje, der støtter nationale, tværfaglige aktiviteter og netværk, samt Danske Kræftforskningsdage, der hurtigt udviklede sig til Danmarks største tværfaglige kræftkonference, der år efter år samler det danske kræftlandskab.

Fra nytår træder Cai Grau ud af forretningsudvalget i DCCC's Faglige Udvalg. Formand for Styregruppen for DCCC, koncerndirektør Anne Bukh, understreger den store betydning, som Cai Grau har haft for både etablering og videreudvikling af DCCC. 

- Vi kan i høj grad takke Cai Grau for den indsats, han har ydet, i forhold til at styrke kræftsamarbejdet på tværs af landet, siger Anne Bukh.

Også Henrik Frederiksen ønsker at takke Cai Grau.

- Cai er helt vildt god til at se, hvor der er både behov og mulighed for forbedringer ved nationale samarbejder og strukturer. Han har været instrumental for, at DCCC er kommet godt fra start, og han er et fornemt eksempel på de tanker, der ligger bag DCCC-strukturen. Personligt opfatter jeg ham som en mand, der arbejder for fællesskabet, og han er på den måde et forbillede for mig.

Hverken kræftområdet eller DCCC skal dog sige helt farvel til Cai Grau, der fortsat er medlem af Fagligt Udvalg, ligesom han blandt mange andre opgaver fortsat leder det Nationale Forskningscenter for Stråleterapi, DCCC Stråleterapi.

Læs artiklen på engelsk her

Helle Pappot: Baggrund

  • Uddannet læge ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, fra 1984-1990. I 1999 opnåede hun sin doktorgrad (DMSc).
  • Karrieren spænder over en bred vifte af medicinske specialiteter og forskningsområder. Siden 2010 har Helle Pappot været ansat som overlæge ved Kræftafdelingen, Rigshospitalet.
  • Ud over sin kliniske praksis har hun også haft ledende positioner, blandt andet som projektleder på Kræftplan III i Sundhedsstyrelsen, og er nuværende formand for Videnskabsetisk Medicinsk Komité 1.
  • Helle Pappot har i skrivende stund 162 publicerede forskningsartikler, hvoraf 144 af dem indgår i peer-reviewed artikler. Forskningsmæssigt har hun særligt fokuseret på uro-onkologi samt patientinvolvering, og ofte er hendes forskning karakteriseret af den transnationale vinkel.