Seminar senfølger december 19 web.png


Seminaret bød på engagerede drøftelser om, hvordan vi bedst muligt organiserer udredning, behandling og opfølgning på senfølger efter kræftsygdom.

06-01-2020

Patientforeninger, klinikere, forskere og administratorer i sundhedsvæsenet var mødt op den 17. december 2019 for at drøfte, hvordan vi kan sætte mere fokus på senfølger efter kræft og hjælpe patienterne bedre i efterforløbet på tværs af sektorer.


De tre nationale forskningscentre for senfølger, Senfølgerforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danish Comprehensive Cancer Center inviterede til seminar, hvor 60 deltagere fra hele landet mødte op. De nationale forskningscentre gav indblik i arbejdet med at afdække forekomst, udredning, opfølgning og behandling af senfølger.

De fysiske og psykiske senfølger efter kræftsygdom kan være komplekse, og der er behov for mere viden om sammenhængene. Det fortæller professor og overlæge, Christoffer Johansen, som er centerleder i Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE):

"Der er meget stort behov for at kortlægge; hvem får senfølgerne, hvad er risikofaktorerne, hvordan kan vi diagnosticere og behandle dem. Så er der også en stor opgave i at finde ud af, hvordan kræftbehandlingen spiller sammen med andre sygdomme. Vi har vist i et stort studie, at 50 % af kræftpatienterne har minimum én anden sygdom, når de får stillet diagnosen. Vi er nødt til, i meget højere grad, at finde ud af hvordan de forskellige sygdomme spiller sammen i behandlingen" udtaler Christoffer Johansen.

På seminaret stod det således klart, at der er behov for mere forskning samt fokus på at omsætte og implementere viden i klinikken. Der er desuden brug for mere viden om, hvordan indsatser på området bedst organiseres på tværs af sektorer.

Patienter og fagfolk skal klædes bedre på til at håndtere senfølger
Patientperspektivet blev også fremhævet på seminaret, hvor en stærk patientfortælling understregede, at de fysiske senfølger efter kræft kan ledsages af sociale og psykiske udfordringer.

Marianne Nord Hansen, formand for Senfølgerforeningen, fremhævede i sit oplæg, at mange patienter oplever tvivl om, hvem der kan hjælpe dem, ligesom patienterne ikke kender deres rettigheder i forhold til udredning og opfølgningsplaner.

"Problemet for patienterne er, at de ikke altid får den hjælp, de har brug for. Der er stort behov for at finde ud af, hvem der har ansvar og kompetence til at identificere senfølger. Man kan blandt andet arbejde på, at der kommer national dokumentation, så man hurtigt kan få senfølgerne udredt og behandlet. Det nationale samarbejde er altafgørende for, at vi får hævet det op på et niveau, så vi får ensartet kvalitet, og at sundhedspersonale, der har med patienter med senfølger at gøre, har helt klare henvisningsmuligheder", siger Marianne Nord Hansen.

Nationalt samarbejde om senfølger

De tre nationale forskningscentre for senfølger

Læs mere om Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE) her.

Læs mere om Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne her.

Læs mere om Nationalt Center for Brystkræftsenfølger her.

Bedre Viden om Senfølger
Bedre Viden om Senfølger er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de tre nationale forskningscentre for senfølger, Senfølgerforeningen og Danish Comprehensive Cancer Center.

Læs mere på cancer.dk/bedrevidenomsenfoelger.

Følg Bedre Viden om Senfølger på Twitter her.