DCCC som case på OECI møde

Danish Comprehensive Cancer Center deltogt i OECI møde om muligheder for at akkreditere netværk. Foto: OECI

24-05-2018

OECI – Organisation of European Cancer Institutes afholdt d. 19. april 2018 et møde under overskriften "How to establish patient-centered quality standards for various types of cancer networks. DCCC var inviteret med for at fortælle om det danske koncept for et comprehensive cancer center.

 

Hvordan, og hvad skal der til for at akkreditere comprehensive cancer networks? Det er spørgsmål som OECI – Organisation of European Cancer Institutes har på dagsordenen. De overvejer at udvide deres akkrediteringsprogram til også at omfatte netværk, og afholdt i den forbindelse et møde i Paris, hvor emnet var på programmet. Et af formålene med mødet var at drøfte muligheden for europæiske kvalitetsstandarder for lokale, regionale og nationale cancer netværk.

Cai Grau, formand for Fagligt Udvalg i DCCC præsenterede det danske koncept på mødet og sammen med Mef Gilbert, medlem af Fagligt Udvalg i DCCC, Louise Øhlenschlæger Livijn, sekretariatschef i DCCC og Henriette Lipczak, sekretariatschef, Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på kræftområdet samt Steffen Larsen, chefkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse tog de nogle gode input med hjem.

"Vi har nedsat en arbejdsgruppe i DCCC, som skal lave en horisontscanning til en eventuel akkreditering af DCCC. Det var derfor givtigt for os at høre mere om, hvilke tanker OECI har gjort sig. Vi blev også inspirerede af DKGs – Deutsche Krebsgesellschaft model til at certificere også ikke-tyske comprehensive cancer centres, og ser frem til at præsentere det for arbejdsgruppen i DCCC", fortæller Cai Grau.