DAHANCA workshop januar 2020.png

Foto: Kenneth Jensen

21-01-2020

Deltagere fra hele landet var i midten af januar samlet om at afklare den optimale standard for anvendelse af billeddiagnostik til indtegning af kræftknuden før strålebehandling af patienter med hoved-halskræft.


Knap 40 deltagere fra radiologiske, nuklearmedicinske og onkologiske afdelinger var samlet til en national to-dages workshop. Deltagerne repræsenterer de seks centre i Danmark, der behandler hoved-halskræft, og var inviteret i regi af Den Danske Hoved-Hals Cancer Gruppe (DAHANCA).

Den største variation på tværs af centrene og læger i Danmark ligger i definitionen af det område, der skal strålebehandles. De udvalgte scanninger og processen varierer mellem centrene. Formålet med workshoppen var derfor at afklare optimal og ensartet anvendelse af billeddiagnostik til indtegning før strålebehandling.

Workshoppen blev indledt med inspirerende oplæg af blandt andre international ekspert i scanninger af hoved-halskræftpatienter, Frank Pameijer fra University Medical Center Utrecht samt foredrag af national ekspert i PET-scanninger, Annika Loft Jakobsen fra Diagnostisk Center, Rigshospitalet. Ruta Zukauskaite fra Kræftafdelingen i Odense fortalte om hvor tilbagefald typisk er lokaliseret, og fysiker Christian Rønn Hansen, også fra Odense, fortalte om principperne for moderne strålebehandling af hoved-halskræft.

Programmet bød også på præsentationer fra de seks danske centre. Deltagerne var på forhånd blevet bedt om at medbringe definitioner af kræftknuden, og gav således indblik i, hvordan scanninger anvendes i de seks centre.  

Nye nationale retningslinjer skal sikre ensartede processer  
Næste del af workshoppen havde fokus på det konkrete arbejde med diskussion og definition af indsatsområder samt udvikling af nationale retningslinjer for indtegningen til strålebehandling af hoved-halskræft.

Ved afslutning af workshoppen var der enighed om, at der er brug for nationale retningslinjer for, hvilke scanninger der skal bruges i planlægning af strålebehandlingen, ligesom der skal arbejdes henimod mere ensartet anvendelse af scanninger og nærmere definition af logistik og særlige opmærksomhedspunkter. Formålet med retningslinjerne er at øge kvaliteten af strålebehandlingen i Danmark samt gøre det lettere at gennemføre og tolke resultaterne fra de nationale kliniske studier på hoved-halskræft.

Næste skridt er fremlæggelse af de nationale retningslinjer på DAHANCA-møde i marts måned 2020.

Fakta

  • Workshoppen fandt sted med støtte fra DCCC. Læs mere om projektet her
  • Der findes seks hoved-hals onkologiske centre i Danmark, som er beliggende på Rigshospitalet, Rigshospitalet/Herlev Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital samt Aalborg Universitetshospital.
  • Følg arbejdet med nationale retningslinjer for behandling af hoved-halskræft på DAHANCAs hjemmeside