Bevillingsår: 2019

DCCC støtter dette projekt med 110.340 kr. til udbredelse af viden om dette emne på tværs af landet

Ved strålebehandling af hoved-halskræft ligger den største variation mellem læger og centre, og dermed den største usikkerhed, i definitionen af det område der skal strålebehandles på scanninger. Processen og de valgte scanninger varierer mellem de seks behandlingscentre i Danmark. Vi ønsker at afholde en national tværfaglig workshop til afklaring af optimal og ensartet anvendelse af billeddiagnostik til indtegning af kræftknuden før strålebehandling af kræft i hoved-halsområdet. Deltagerne vil være kræftlæger samt deres daglige samarbejdspartnere på nuklearmedicinske og billeddiagnostiske afdelinger. 

Status marts 2024: der er afholdt to workshops med formålet at formulere grundlæggende retningslinjer til alle stråleterapiklinikker i Danmark. Disse workshops har fokuseret på at definere optimal og ensartet brug af billeddiagnostik i forbindelse med afbildning af kræftknuder før strålebehandling af kræft i hoved-halsområdet. Desuden har de bidraget med forslag til retningslinjer for anvendelsen af dosisakkumulering i konteksten af behandlingsadaptation.


Tværfaglig organisation
DAHANCA

Deltagende parter

 • Kenneth Jensen, overlæge, Dansk Center for Partikelterapi og lektor, Aarhus Universitet. Primær kontaktperson, Mail: kennjens@rm.dk
 • Jesper Grau Eriksen, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Christian Rønn Hansen, hospitalsfysiker, Onkologisk Afd. R, Odense Universitetshospital og Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Cai Grau, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

På vegne af DAHANCAs kvalitetssikringsgruppe for stråleterapi.

 • Maria Andersen, læge, Aalborg Universitetshospital
 • Martin S.Nielsen, fysiker, Aalborg Universitetshospital
 • Jørgen Johansen, læge, Odense Universitetshospital
 • Jeppe Friborg, læge, Rigshospitalet
 • Bob Smulders, fysiker, Rigshospitalet
 • Elo andersen, læge, Herlev Hospital
 • Eva Samsøe, cheffysiker, Sjællands Universitetshospital

Herudover vil deltagerne komme fra radiologiske afdelinger, nuklearmedicinske afdelinger og onkologiske afdelinger, der behandler hoved-halskræft i Danmark. Herunder medlemmer udpeget af Dansk Neuroradiologisk Selskab og Dansk Selskab for Nuclearmedicin.

Arrangementer

Workshop on dose accumulation for re-irradiation and plan adaptation, maj 2023

Workshop: Indtegning af kræftknuder i hoved-halsområdet til stråleterapi januar 2020