Ved strålebehandling af hoved-halskræft ligger den største variation mellem læger og centre, og dermed den største usikkerhed, i definitionen af det område der skal strålebehandles på scanninger. Processen og de valgte scanninger varierer mellem de seks behandlingscentre i Danmark. Vi ønsker at afholde en national tværfaglig workshop til afklaring af optimal og ensartet anvendelse af billeddiagnostik til indtegning af kræftknuden før strålebehandling af kræft i hoved-halsområdet. Deltagerne vil være kræftlæger samt deres daglige samarbejdspartnere på nuklearmedicinske og billeddiagnostiske afdelinger. 

Tværfaglig organisation
DAHANCA

Primær kontaktperson
Kenneth Jensen, overlæge, Dansk Center for Partikelterapi og lektor, Aarhus Universitet

Projektgruppe

  • Jesper Grau Eriksen, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Christian Rønn Hansen, hospitalsfysiker, Onkologisk Afd. R, Odense Universitetshospital og Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
  • Cai Grau, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

På vegne af DAHANCAs kvalitetssikringsgruppe for stråleterapi.

  • Maria Andersen, læge, Aalborg Universitetshospital
  • Martin S.Nielsen, fysiker, Aalborg Universitetshospital
  • Jørgen Johansen, læge, Odense Universitetshospital
  • Jeppe Friborg, læge, Rigshospitalet
  • Bob Smulders, fysiker, Rigshospitalet
  • Elo andersen, læge, Herlev Hospital
  • Eva Samsøe, fysiker, Herlev Hospital

Herudover vil deltagerne komme fra radiologiske afdelinger, nuklearmedicinske afdelinger og onkologiske afdelinger, der behandler hoved-halskræft i Danmark. Herunder medlemmer udpeget af Dansk Neuroradiologisk Selskab og Dansk Selskab for Nuclearmedicin.

Arrangementer
Workshop: Indtegning af kræftknuder i hoved-halsområdet til stråleterapi januar 2020.