Henrik Frederiksen er ny formand for DCCC's faglige udvalg. På billedet ses Henrik på scenen til Danske Kræftforskningsdage 2021. Foto: DKD2021, Rune Borre-Jensen

25-01-2022

Henrik Frederiksen er valgt og flytter dermed fra næstformandsposten til formand for det faglige udvalg i Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC, der er det nationale samlingspunkt for tværfagligt samarbejde og overblik i dansk kræftforskning og -behandling.

 

Henrik Frederiksen er professor og overlæge i hæmatologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Han har de sidste to år været næstformand for fagligt udvalg i Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC), og det har derfor ligget ligefor at træde skridtet op, da formandsposten dette år var på valg.


Kræft er mere end den umiddelbare behandling

Der er i dag mange flere aspekter i en kræftpatients forløb end kirurgi, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling. Opmærksomheden er bredt ud og fokus på tidlig diagnostik og opsporing, palliation og symptomlindring allerede fra diagnose, rehabilitering før og efter behandling samt håndtering af senfølger, er nu naturlige dele af et kræftforløb.

"Kræftbehandlingen er i høj grad blevet bedre, fordi vi gennem nationale samarbejder bedre forstår hele patientforløbet. Ved at se op fra eget fagområde gør vi hinanden endnu dygtigere. Det arbejde er i Danmark forankret i DCCC, og derfor træder jeg med glæde til som formand for det faglige udvalg", siger Henrik Frederiksen.


Faglig forankring sikrer et indsigtsfuldt samarbejde
Henrik Frederiksen bidager ind i samarbejdet med solid erfaring på kræftområdet. Han har været formand for Dansk Hæmatologisk Selskab de sidste 5 år og leder aktuelt arbejdet med etablering af et nationalt CAR-T celle netværk under DCCC.

CAR-T er en lovende type immunterapi i kræftbehandling, og netværket bliver ét blandt i øjeblikket 98 projekter og netværk oprettet under DCCC.

På det hæmatologiske kræftområde er Henrik Frederiksen klinisk og forskningsmæssigt særligt interesseret i skrøbelighed, palliation og komorbiditet og specifikt i kronisk lymfatisk leukæmi. Derudover er han ekspert i benigne hæmatologiske sygdomme.

"Fagligheden sikrer den nødvendige indsigt, men det er ikke igennem formandens specifikke baggrund, at arbejdet i DCCC bærer frugt. Det er derimod Henriks evne til at løfte og højne det fælles samarbejde på tværs af kræftformer, samt være spydspids i at nedbryde barrierer, der er afgørende. Derfor er Henrik den helt rigtige til posten", siger Anne Bukh, formand for DCCC's styregruppe og koncerndirektør i Region Nordjylland.


Danish Comprehensive Cancer Center nedbryder barrierer
"Jeg glæder mig meget til at overtage stafetten fra den afgående formand Cai Grau, som indtil nu har været spydspidsen i at bane en succesfuld vej for vores nationale samarbejde inden for kræftforskning og behandling", siger Henrik Frederiksen.

DCCC arbejder på at nedbryde barrierer i dansk kræftforskning. En af de helt store barrierer er, at vilkårene for at initiere national klinisk kræftforskning stadig trænger til forbedringer.

Det skyldes i høj grad uigennemsigtig og uklar omsætning af EU’s persondataforordning (GDPR) til dansk lovgivning, samt at der de seneste år er oparbejdet forskellige fortolkninger af krav til f.eks. databehandleraftaler i de enkelte regioner.

"Skal Danmark fortsat være et land, hvor den uafhængige kliniske kræftforskning er en del af det kliniske arbejde, så må vi sætte fokus på de barrierer, der truer med at forsinke eller helt stoppe klinisk forskning", siger Henrik Frederiksen

I april i år er DCCC derfor sammen med Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk vært ved Kræftpolitisk Forum på Christiansborg, som netop har vilkårene for klinisk kræftforskning på dagsordenen.

"Vi har i det danske sundhedsvæsen en lang tradition for at uddanne forskere, bruge data og prioritere forsøg i klinikken. Det har bidraget til, at nye, mere effektive og skånsomme kræftbehandlingsformer er blevet indført løbende til gavn for patienterne. Derfor kan og vil vi overvinde også de svære barrierer, så vi også i fremtiden kan tilbyde tilstrækkelige relevante forskningsprojekter til vores patienter. Det bliver rigtig spændende at lede det faglige arbejde de næste år", slutter Henrik Frederiksen.

Læs også kronikken "DCCC: Alle kræftpatienter skal tilbydes at indgå i forskningsstudier" fra Dagens Medicin af Henrik Frederiksen.

Om Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC

DCCC blev etableret i 2017 af Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner som en del af kræftplan IV 'Styrket indsats på kræftområdet – patienternes kræftplan' med en permanent bevilling på finansloven. Formålet er at styrke det nationale samarbejde på kræftområdet, herunder sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis - til gavn for danske kræftpatienter på tværs af landet.

Læs mere om DCCC's arbejde og organisering på undersiden "Om DCCC"

Kontakt